Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend andis ametivande23.09.2020

Teisipäeval, 22. septembril andis kevadel kolmandaks ametiajaks rektoriks valitud Tallinna Tehnikakõrgkooli professor Enno Lend ametivande. Pärast rektori inauguratsiooni toimus TTK uuenenud õppehoone ja laborimaja avamine.

„Rektor Enno Lend alustab oma kolmandat ametiaega. See on kinnituseks, et tema tegevusega kõrgkooli arengu suunamisel on rahul nii koolipere kui tööandjad,” ütles ametiraha üle andnud haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Minister Reps tõi oma kõnes välja Tallinna Tehnikakõrgkooli hea varustatuse tehnoloogiliste vahenditega, digitehnoloogiate juurutamise ning koostöö tööandjatega õppekavade arendamisel.

Enno Lend ütles oma inauguratsioonikõnes, et nagu näitas ka selle aasta vastuvõtt, on üliõpilaskond heterogeensem kui varem ja tudengite õpiteed väga erinevad. Seetõttu tuleb kõrgkooli tegevusi voolujoonestada just üliõpilase vaatepunkist. „Tasemeõppe edendamisel lähtume jätkuvalt majandusvaldkondade arengutrendidest ja ettevõtlusorganisatsioonide prognoosidest, pidades silmas lõpetajate vajadust ja õpiväljundite vastavust tööturu ootustele“.

Lend märkis, et mis puutub võimalikku majanduskriisi ja selle mõju kõrgharidusele, siis kriisi ajal on parim majanduspoliitika just intensiivne ja tulevikule suunatud hariduspoliitika. Ta lisas, et majanduse perioodid ei lange kokku õppeprotsesside rütmiga ja majanduslanguse ajal on mõistlik koolitada spetsialiste teatava ülepakkumisega, sest nn vastutsükliline koolitus on üks meede kriisist välja tulekuks.

Lend nentis, et õppetöö ei toimu enam üksnes füüsilisel õppetaristul: „Täna avame meie laborimaja uue korruse, kus on loodud paremad võimalused ka hübriidõppe läbiviimiseks. Kui koroona-ajast midagi õppida on, siis seda, et taristu pind 7-ruutmeetrit üliõpilase kohta on piisav kontakt- ja hübriidõppe läbiviimiseks ka siis, kui üliõpilaste arv peaks kasvama.”

Peale inauguratsiooni avasid minister Reps, teiste Eesti kõrgkoolide rektorid, prorektorid ja külalised  TTK uuenenud õppehoone ja laborimaja.


  • Jaga: