Prindi

Lektor Erki Lember käis Nigeeria veemajandust uurimas22.03.2017

TTK keskkonnatehnoloogia- ja juhtimise õppekava lektor Erki Lember osaleb eksperdina Eesti Vee-ettevõtjate Liidu projektis, mille eesmärk on veemajandusliku haridusprogrammi väljatöötamine ja elluviimine Nigeerias.

Projekt peaks Vee-ettevõtjate liidu sõnul õpetama nigeerlastele vee säästlikumat kasutamist, vähendama reostust ja propageerima veesüsteemide olulisust. Teavitustöös pannakse rõhk koolinoortele ning Eesti kaasabi ongi suunatud haridusprogrammi ja metoodika välja töötamisele, õpetajate leidmisele ja õppematerjalide ettevalmistamisele. Noorteni jõudmisel loodetakse kasutada võimalikult palju e-lahendusi – videoid, nutilahendusi ja interaktiivset veebipõhist õpet.

Äsja Eesti Vee-ettevõtjate Liidu ekspertkogu liikmena Nigeeriast naasnud Erki Lemberi sõnul kogusid nad informatsiooni veetaristu olukorra ja majandamise kohta ning uurisid kohalikke elanikke hoiakuid.  „Kogutud andmete põhjal valmib lähinädalatel eksperthinnang, mis kinnitab, kas meie oskused ja ressursid Nigeeria abistamiseks on piisavad. Pilt, mis kohapeal avanes, on kahtlemata lootustandev – valmisolek projekti käima lükkamiseks on kõigil osapooltel olemas“ , rääkis Lember.

Aafrika suurimas riigis Nigeerias elab 182 miljonit elanikku, aastaks 2050 ligi 400 miljonit inimest. Rahvastiku kasvu, kliimamuutuste, linnastumise ja energia defitsiidiga on drastiliselt kasvanud vajadus kaitsta riigi põhjaveevarusid, kuid elanikkonna teadlikkus riskidest veemajanduse valdkonnas on madal.


  • Jaga: