Prindi

Lõppes rõiva- ja tekstiilivaldkonna praktikasüsteemi arendanud projekt01.09.2021

Tallinna Tehnikakõrgkoolis lõppes 2,5 aastat kestnud projekt „Praktiliste oskuste edasiviiv jõud tööturul“, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Õppe seostamine tööturu vajadustega“ tegevuse „ Tööturu vajadustele vastava kutse-ja kõrghariduse arendamine“ vahenditest.

TTK õppekvaliteedi parendamiseks läbi praktiliste oskuste aitas projekt oluliselt suurendada üle-eestilist koostööd ettevõtete ja TTK vahel, suurendada praktikakohtade valikuvõimalusi üle Eesti ning viia õppekavad ja praktikad vastavusse kaasaegse tööturu vajadustega.

“Selleks kaasati õppetöösse praktikuid ja koolitati praktikajuhendajaid. Samuti külastati üliõpilastega valdkonna ettevõtteid just väljaspool Tallinna, mis andis projektile regionaalse mõõtme”, selgitas tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi professor Ada Traumann.  • Jaga: