Prindi

Õppejõudude uurimused ulatuvad rääkivatest tekstiilidest võidusõidumootorratasteni14.02.2018

Veebruari algul TTK Toimetiste sarjas (NR. 22) ilmunud artiklikogumik sisaldab TTK õppejõudude artikleid ja annab ülevaate uurimistööde rühmade rakendusuuringutest ehituse, tehnika, logistika, arhitektuuri, tekstiili ja materjalitehnoloogia alal.

Ehitusinstituudi direktor Martti Kiisa, lektor Karin Lellep ja vilistlane Sigrid Tõnisson annavad ülevaate laborikatsetustest TTK mehaaniliste katsetuste laboris vastupidavate merekonteinerite arendamisel. Artikkel on koostatud Kiisa ja Lellepi uurimistöö raporti ja uurimistöös osalenud üliõpilase Tõnsoni diplomitöö põhjal.

Tehnikainstituudi masinaehituse õppekava juht Tavo Kangru koos üliõpilase Tõnis Lusmäega kirjeldavad katsetusi paraplaanidele ja mudellennukitele suurema energiamahutavusega akude konstrueerimiseks. Kangru sõnul on lähiaastatel oodata energiasalvestussüsteemide kiiret arengut ja kasutamist keskmise ja raske massiga õhusõidukitel ning esimesed katsetused elektriajami kasutamisel ülikerglennunduses on maailmas juba alanud. Kangru juhtimisel on Tallinna Tehnikakõrgkoolis väljaarendamisel elektrilise motoparaplaani prototüüp ning projekteeritud ja ehitatud ka elektriline õhusõiduk.

Logistikainstituudi lektor Jelizaveta Janno käsitleb oma artiklis ohtlike kaupade veoahela riskide tuvastamist ja uurimist vedaja vaatenurgast.

Rõiva ja tekstiili instituudi professor Ada Traumanni artikkel annab ülevaate rõiva- ja tekstiiliala tehnoloogia uutest arendustest ja tarkadest hobutekkidest.

Tehnikainstituudi professor René Nukki artikkel räägib enda kavandatud elektritehnilistest lahendustest suure erivõimsusega võidusõidumootorrattale.

Innovaatilisi lahendusi pinnete ja materjalide tehnoloogias käsitleb ringmajanduse ja tehnoloogia instituudi professor Toomas Pihl.

Kogumiku lõpetab artikliga „Planeering kui ühiskondlik kokkulepe“ arhitekt ja TTK arhitektuuriinstituudi lektor Toivo Tammik, kes planeerimisala praktikuna vaatleb ruumilist planeerimist kui tulevikku suunatud ühiskonnasiseste kokkulepete otsimist ja nende fikseerimist.


  • Jaga: