Prindi

Parimad lõputööd pakuvad uudseid toote-, teenuse- ja infrastruktuuri lahendusi19.06.2019

Tallinna Tehnikakõrgkool selgitas 2019. õppeaasta parima lõputöö, milleks on tehnikainstituudi masinaehituse õppekava lõpetaja Konrad Ilustrummi projekteeritud 3D prinditud radiaator tudengivormeli võistlusautole.

Juhendajaks olnud tehnikainstituudi õppejõu Peter Švernsi sõnul on Ilustrummi lõputöö eeskujulik näide tänapäevasest kõrgetasemelisest tootearendusest. “Töös on ühendatud eelnevate aastate vormelite jahutussüsteemide projekteerimisest saadud kogemused ning põhjalik teaduslik lähenemine, mis seisnes keerukate soojusülekande simulatsioonide ülesehitamises ja läbiviimises. Tulemuseks on võistlusauto täiustatud geomeetriaga radiaator, mis valmistati metalli 3D-printmise tehnoloogiat kasutades ja on hetkel juba FEST19 vormeli peal testimisel”, rääkis Šverns.

Ehitusinstituudi parimaks tööks valiti teedeehituse üliõpilase Johannes Kukebali „Ahtri, Jõe, Lootsi tänavate ja Reidi tee ristmiku ehituskorralduse projekt“. Andre Mäe ja Julija Šommeti juhendatud töös analüüsib üliõpilane Ahtri, Jõe ja Loots tänavate ning Reidi tee ristmiku ehituskorraldust, teedeehituslikke aspekte ja tehnorajatisi, millest olulisem on kollektori rajamine ristmiku südamesse.

Logistikainstituudi parimas töös uuris transpordi ja logistika üliõpilane Erih Keler iseteenindusliku infrastruktuuriga pakiveoettevõtte loomist Eesti turule, juhendajaks õppejõud Kati Nõuakas. Autori sõnul on pakiveoturul tegutsevad teenusepakkujad välja arendanud pakiautomaatide võrgustikud, mis toimivad paljuski paralleelselt, kattes sama  nõudlust. Läbilaskevõime kasvatamiseks on operaatorid sunnitud suurendama automaatide arvu, mis on loonud olukorra, kus liiklussõlmede ja linna tõmbekohtades olevate pakiautomaatide arv on kasvanud kaheksani. See tekitab autori uuringu põhjal klientides segadust ja vähendab automaatide kasutusmugavust. Arvestades, et e-kaubanduse mõjul ületab kohalik pakiveoturg 2027. aastaks 25 miljoni paki piiri, peaks turul olevate kapilahtrite arv suurenema ligi kaks korda. Lahenduseks oleks tarnijaneutraalse, suure mahutavuse ning käidavatele asukohtadele keskendunud pakiautomaatide taristu loomine.

Rõiva ja tekstiili instituudi parimas lõputöös uuris Hanna Tohv Optitex tarkvara 3D- programmi efektiivsust särkpluuskleidi näitel alates kavandamisest kuni reaalse tooteni. Töös näitas autor, et 3D-programmi kasutamine on efektiivne viis rõivaste istuvuse kontrollimiseks, kuid mitte piisavalt, et vaid sellele tugineda. Peamised takistused on seotud kangaste digitaalse kujutamisega, samuti pole võimalik 3D-mudelilt saada tagasisidet toote liikumisvabaduse ja kandmismugavuse kohta. Samas on väga heade tulemustega disaini muutmine ja toote müügi kavandamine. Võrreldes traditsioonilise toote valmimisprotsessiga, kus õmmeldakse valmis prototüübid, aitab 3D mudeldamine oluliselt ressursse kokku hoida. Juhendaja Margit Kuuse sõnul on töö teema rõivatööstuses aktuaalne ja suure rakendusliku väärtusega ning huvitav ka kõigile teistele 3D-valdkonna inseneridele.

Arhitektuuriinstituudi parimaks tunnistati Elina Loit tööga  “Eesti presidentide memoriaal Pakri poolsaarel”, juhendas arhitekt ja instituudi direktor Hindrek Kesler. Diplomitöös uuris Loit teemaplaneeringu ja hoonestuse ideelahendust koostades presidentide tutvustamise ning  mälestamise võimalusi täiendades uue planeeringuga saare kultuurilugu, sidudes seda eestlaste maailmaga.

Töödega saab tutvuda siin: https://bit.ly/2KX1BG5


  • Jaga: