Prindi

Rektor Enno Lendi pöördumine seoses koroonaviirusega11.03.2020

Hea koolipere

Mitmed töötajad on tõstatanud küsimuse, kuidas TTK liikmeskond peaks käituma maailmas leviva koroonaviiruse (COVID-19) tõttu.
Möönan tekkinud olukorra keerukust, jälgime ametlikku informatsiooni ning teeme otsuseid HTM ja Terviseameti poolt regulaarselt uuendatavatele juhendmaterjalidele toetudes.
Hetkel on koroonaviiruse kohapealse leviku tõenäosus madal ja meie põhitegevuse suureks ümberkorraldamiseks põhjust pole.

Siiski alljärgnevad suunised on möödapääsmatud:

• Kuna viirus levib peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, siis väga kõrge risk viirusega nakatuda on reisimisel. Haiguse levikut Eestis ja ka TTKs saab piirata viiruskandjate isoleerimisega.

1. TTK liikmeskonnal (töötajad ja üliõpilased) tuleb tõsiselt kaaluda juhtumipõhiselt iga reisi vajalikkust. Kõik kavandatud reisid tuleb ära jätta, võimalusel edasi lükata või asendada videonõupidamisega. Alates 11.03.2020 välislähetusi reeglina ei kooskõlastata.
2. Tungivalt soovitan kaaluda ka nende välisreiside vajalikkust, mis on planeeritud nädalalõpu- või puhkusereisidena.
3. Nõupidamised, töötoad, seminarid jm TTKs kavandatavad üritused tuleb võimalusel edasi lükata aasta teise poolde, eelkõige üritused, kuhu on oodata riskipiirkondadest osalejaid. Vastasel korral võib nende mittetoimumine tuleneda osavõtjate puudumise tõttu.
4. Juhul, kui reisi ärajätmine madala riskipiirkonna riikidesse ei ole võimalik, siis tuleks vältida reisi kogukulude ettemaksu, erinevate reisiteenuste koosbroneerimist. Tuleb arvestada sellega, et meist mitteolenevatel põhjustel võib reis mitte toimuda.

• Koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku tõenäosus on praegu keskmine kuni kõrge.

1. Seetõttu peab kogu liikmeskond käituma vastutustundlikult, riskipiirkonnast tulles end isoleerima ja haiguse peiteperioodi möödudes veenduma koroonaviiruse puudumises.
2. Viiruse leviku tõkestamiseks peavad kõik töötajad ja üliõpilased järgima üldlevinud hügieeninõudeid nakkushaiguse leviku tõkestamiseks ning vajadusel meelde tuletama asjakohast käitumist ka teistele.
3. Haigusnähtudega töötajatel ja üliõpilastel palun tungivalt jääda kodusele ravile ning konsulteerida perearstiga.

NB! Palun jälgige ka jooksvalt kooli kodulehte, mida täiendame uue info saabumisel.
Palun jälgige ka Terviseameti kodulehte.

Olge terved!
Enno Lend
11.03.2020


  • Jaga: