Prindi

Ringmajanduse ja tehnoloogia instituut saab ainulaadse virtuaallabori10.05.2018

Ringmajanduse ja tehnoloogia instituut ning Kanada ettevõte Hydromantis ESS sõlmitud koostöölepinguga saab instituut tipptehnoloogilise modelleerimistarkvara, millega saavad tudengid oma kasutusse kaks virtuaallaborit veekäitlusalase õppe jaoks.

Instituudi direktori Erki Lemberi sõnul antakse instituudi käsutusse kaks reoveepuhastusprotsesside modelleerimistarkvara GPS-X ja SimuWorks Pro, millega ettevõte loodab parandada tulevaste planeeritavate reoveepuhastite kvaliteeti ning anda oma panus tugevate operaatorite koolitamiseks. „Uued virtuaallaborid võimaldavad tõsta TTK veekäitlusalase õppe tipptasemele“, märkis Lember.

Tarkavara GPS-X kasutavad enamasti inseneribürood reoveepuhastite projekteerimiseks ja optimeerimiseks ning SimuWorks Pro on ettenähtud veekäitluseadmete protsessijuhtide koolitamiseks. Mõlemad tarkvarapaketid toetavad teoreetilist õpet ning võimaldavad saadud teadmisi kohe praktikas läbi proovida. “Peale kalibreerimist on tegemist väga täpse protsessianalüüsi tööriistaga, mis võimaldab vähendada kordades ettevõtte kulutusi nii uue reoveepuhasti planeerimisel kui ka olemasoleva opereerimisel”, selgitab Lember. Vastavad tarkvara paketid on ettenähtud õppe -ja teadustööks ning täiendavad keskkonnatehnoloogide ja hoonete ehituse üliõpilaste väljaõpet.  

“Sellised lepinguid sõlmitakse vaid oma ala tippülikoolidega ning seeläbi oleme unikaalsed oma piirkonnas”, märkis Lember.

http://www.hydromantis.com/SimuWorks.html

http://www.hydromantis.com/GPSX.html


  • Jaga: