Prindi

RMK kaasas Tallinna Tehnikakõrgkooli oma pilootprojekti24.08.2020

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) alustas Tallinna Tehnikakõrgkooli kaasamisel pilootprojektiga, mille raames kasutatakse metsatee ehitamisel tee tugevdamiseks ja kruusa kokkuhoiuks põlevkivituhka, kirjutab Postimees ning toob välja, et katselõikude rajamisse on kaasatud Tallinna Tehnikakõrgkool, kus tehakse laborkatsed ja jälgitakse teeseisundit pärast katselõigu valmimist.

“Juba aastakümneid kasutame metsateede ehitamisel suures mahus põlevkivi kaevandamisel ülejäävat paekivimaterjali ja sellest toodetud killustikku. Lisaks kasutame teede eluea pikendamiseks ja kattematerjali kokkuhoiuks geosünteetilisi materjale,” märkis RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann. Nüüd proovitakse kruusa säästmiseks kasutada põlevkivitööstuses rohkelt ülejäävat põlevkivituhka.

Esimene, ligi 1,3 kilomeetri pikkune katselõik rajati Pärnumaal Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas, kus olemasolevat liivast pinnasteed töödeldi põlevkivituhaga – ühe ruutmeetri suuruse ja 25 sentimeetri sügavuse ala kohta kasutati 35 kilogrammi tuhka, vahendab Postimees.

RMK-l arvutuste kohaselt loodetakse vaid 10 protsenti kattematerjali kokkuhoiul vähendada transpordi süsinikujalajälge ligikaudu 100 tonni võrra aastas. Järgmisel aastal on plaanis rajada põlevkivituhaga töödeldud katselõigud Ida-Virumaal aherainest kattega teel ja savisel pinnasteel. Varasemalt on Eestis tee stabiliseerimiseks põlevkivituhka kasutatud vaid riigiteedel.

“Katselõigu ehitus ise on praeguseks tehtud ja nüüd jääb tee ootele, sest tuhk vajab kivistumiseks aega. Oktoobris või novembris teostab RMK katselõigu teeninduspiirkonnas raie ja kasutab katselõiku metsaväljaveoks, et teada saada, kas teekattekvaliteet ja materjali veomahud on ootuspärased,” selgitas Reimann.

FOTO: Sander Ilvest

 


  • Jaga: