Prindi

Saa tuttavaks: TTK üliõpilasesindusel on uus juhtkond29.03.2019

TTK üliõpilasesinduses valiti 28. märtsil uus juhtkond, mille esimehena jätkab teist ametiaega tootmise ja tootmiskorralduse kolmanda kursuse tudeng Karl Juhandi. Esimehe ülesanne on üliõpilasesinduse töö koordineerimine ning TTK üliõpilaste nimel arvamuste avaldamine partner- ja katusorganisatsioonides.

Haridusvaldkonna juhiks valiti I kursuse keskkonnatehnoloogia ja -juhtimise üliõpilane Grete-Liina Miller. Haridusvaldkonna juht tegeleb haridusalaste küsimustega kõrgkoolis näiteks õppekava, õppekorraldus, monitooringud, probleemid õppejõududega ja muude sarnaste teemadega.

Sotsiaalvaldkonna juhina jätkab III kursuse rõiva- ja tekstiilitehnoloogia tudeng Silvia Põder. Sotsiaalvaldkonna juhi ülesandeks on esinduse hea maine hoidmine ja turundamine.

Kultuurivaldkonnajuhiks valiti tootmise ja tootmiskorralduse teise kursuse tudeng Maigret Mõru. Kultuurivaldkonna juhi vastutada on tudengite vaba aja sisustamine sündmuste korraldamisega.

Spordivaldkonna juhiks valiti hoonete ehituse teise kursuse tudeng Silver Kask. Spordivaldkonna juhi vastutada on tudengite sportliku aktiivsuse edendamine sealhulgas üliõpilaste suve- ja talimängude koolipoolne organiseerimine.

Üliõpilasesinduse uued kontaktid leiad siit.


  • Jaga: