Prindi

Selgusid 2020. aasta parimad ettevõtetele tehtud tööd19.03.2021

2020. aastal koostöös ettevõtetega kõrgkoolis valminud lepingulistest töödest valiti välja kolm parimat, millest ülevaatlikke lühiettekandeid on võimalus kuulata ka üliõpilaste teadusfestivalil aprilli lõpus.

Žürii ühe liikme Tallinna Tehnikakõrgkooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse ettevõtlusspetsialisti Marit Meri sõnul hinnati tööde mahtu, uudsust ja üliõpilaste kaasatust projekti.

Konkursile laekus üheksa tööd, millest e-žürii on hääletuse tulemusena tõstnud esile nimetatud kolm tööd, mis kõik tulid sel korral ehitusinstituudi tegijate hulgast.

1. Koht  Pärnu silla katsetamine

EHITUSINSTITUUT
Tellija, Selektor Projekt OÜ Pärnu silla katsetamine, summa 26 827eur, teostajad Martti Kiisa, Karin Lellep, Tarvo Mill, Ando Pärtel, Raivo Ranne. Pärnu kesklinna sild (kogupikkusega ligemale 300 m) on juba aastakümneid olnud väga halvas seisukorras ja silla kandevõime on seetõttu vähenenud. Sellest tulenevalt oli silla proovikoormamise eesmärgiks katseliselt kontrollida silla kandevõimet. Proovikoormamisele eelnes põhjalik silla tehnilise seisukorra hindamine. Katsetamine viidi läbi nii staatiliselt (kasutati raskeveokeid) kui ka dünaamiliselt ehk modaaltestimine (silda ergutati löökvasaraga). Kontrollarvutuste tulemusena arvutati välja silla jääkkandevõime ning määrati sillale liikluspiirangud. Töö registreeritud EKIS-es 4-14/83. Lisaväärtus: katsetamise läbiviimisse oli kaasatud 5 TTK õppejõudu ja 36 TE, HE ja RG üliõpilast (neist 6 lepingulised). Katsetulemusi tutvustati avalikul pressikonverentsil ning uudist kajastati 5 korda avalikus meedias (ERR ja Postimees). Katsetulemuste täiendav publitseerimine (peale ametliku lõpparuande) ei olnud tellija poolt lubatud.  

2. Koht Metsateede ja -sihtide stabiliseerimiseks põlevkivituha kasutamist puudutavate tehnilis-teaduslike uurimustööde ja nende tulemuste praktikas rakendamine

EHITUSINSTITUUT
Tellija, RMK Metsateede ja –sihtide stabiliseerimiseks põlevkivituha kasutamist puudutavate tehnilis-teaduslike uurimustööde ja nende tulemuste praktikas rakendamine, summa 17 928 eur, teostaja Sven Sillamäe. Töövõtja viis läbi tehnilis-teadusliku uurimustööna: kuue tee/sihi (Taarikõnnu tee, pikkus 1,829 km, Pärnu maakond; Viira tee,  pikkus 1 km [Viljandi – Kilingi-Nõmme maantee poolne ots], Viljandi maakond; Kössi tee,  pikkus 2,6 km [Ereda-Kössi teest Vanakarjääri teeni], Ida-Viru maakond; Tuuliku tee,  pikkus 0,896 km, Ida-Viru maakond; Varese tee,  pikkus 0,664 km, Ida-Viru maakond ja Metsasiht SP094/SP095, Pikkus 0,6 km, Võru maakond) põlevkivituhaga pinnase stabiliseerimise katsete eeltööd, tööde juhendamise ja järelmonitooringu ning koostas katsete järgselt Tellijale kokkuvõtva aruande ja pinnase põlevkivituhaga stabiliseerimise juhendi „Metsateede ja -sihtide põlevkivituhaga stabiliseerimise juhend“. 4-14/195 Uurimistöö tulemusena on valminud TTÜ magistritöö ning Eesti Energia kasutab muuhulgas sellest tööst saadud tulemusi oma CO2 kalkulaatori koostamisel. Tegevustesse oli kaasatud üks TTK ja üks TTÜ üliõpilane. TTÜ tudeng on meie kooli vilistlane (Rauno Leppik).

3. Koht Eksperimentaalsete teesegude (põlevkivituhk+lisandid) koostamine, omaduste määramine, katsekehade valmistamine ja katsetamine

EHITUSINSTITUUT
Tellija Enefit Energiatootmine AS Eksperimentaalsete teesegude (põlevkivituhk+lisandid) koostamine, omaduste määramine, katsekehade valmistamine ja katsetamine, summa 7 760eur. Teostajad: Julija Šommet, Ando Pärtel. Uuriti keevkihtkatlatuhaga tehtud katsekehade omaduste muutmist lisandite mõjul. Lisanditeks olid kasutatud erinevad tsemendid, põlevkivi keevkihtkatlatuhk ja pinnaste stabiliseerimise lisand. Selleks telliti Teostajalt erinevate lisanditega 6 põlevkivituha segu koostamist, omaduste määramist, katekehade valmistamist ning katsetamist. Üks üliõpilane TE õppekavast kaasati projekti, kes ühtlasi kasutab osa andmeid lõputöö jaoks ja uurib katsete seoseid, teeb lisakatseid. Proovide jäägid kasutakse ka teise lõputöö raames, samuti TE õppekava üliõpilasega.  

 


  • Jaga: