Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkool teeb matemaatika e-kursused veebis kättesaadavaks23.03.2020

Tallinna Tehnikakõrgkool avab veebipõhised rikkalike videonäidetega matemaatika e-kursused, mis sobivad harjutamiseks kõigile, kes plaanivad alustada õpinguid kõrgkoolis tehnika või majanduse ja rahanduse erialadel või ka lisamaterjalina valmistumisel gümnaasiumi riigieksamiks.

Kursus „Matemaatika II“ annab baasteadmised lineaaralgebrast, analüütilisest geomeetriast ja matemaatilisest analüüsist. Lähemalt õpib tundma maatrikseid, determinante, lineaarvõrrandisüsteeme, vektoreid, sirged ja tasandeid ning teist järku jooni. Samuti on vaatluse all funktsioon ja selle piirväärtuse mõisted.

 „Matemaatika III“   eesmärgiks on tutvustada matemaatilise analüüsi valdkonda kuuluvaid ühe muutuja funktsioonide diferentseerimise meetodeid nende põhiliste rakendustega ning anda õppijale lühiülevaade kahe muutuja funktsioonidest. Samuti aitab see süvendada teadmisi ja oskusi ühe muutuja funktsioonide integreerimisest ja diferentsiaalvõrrandite lahendamisest.

Insenerimatemaatika kursus EngiMath sobib kasutamiseks kõrgkoolis ning gümnaasiumi mõnede teemade käsitlemisel. Meie kursuselt leiate eestikeelsed interaktiivsed õppematerjalid ja testid. Õppematerjalid käsitlevad maatrikseid ja determinante. Testid on koostatud väga mahuka küsimuste panga põhjal, mis võimaldab õppijal harjutada praktiliselt lõputult.

Küsimusi on nii avatud vastustega kui ka mitmikvalikuga. Kõik küsimused on varustatud ammendava tagasisidega. Oleme tänulikud teie tagasiside üle! Palun edastage see kursusel oleva tagasiside töövahendi kaudu. Kui soovite meie kursuse materjale ja teste enda Moodle kursusele tõsta, kirjutage palun TTK haridustehnoloog John Rodriquezile (john.rodriquez@tktk.ee).

TTK Moodles on vabalt kasutamiseks ka kursus „Andme- ja tekstitöötlus“ , mille eesmärgiks on kontoritarkvara puudutavate oskuste arendamine. See peaks toetama toimetulekut õppetöös ja tööelus. Kursuse teemad on terminoloogia, infootsing, esitlused, tekstitöötlus ja tabelarvutus.

Kõikidele kursustele ligipääsemiseks tuleb ennast sisse logida:

Nimi: Visitor Parool: Visitor123.

Tehniliste küsimuste korral kirjutage palun TTK haridustehnoloog John Rodriquezile (john.rodriquez@tktk.ee).

 


  • Jaga: