Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkoolis algas avalduste vastuvõtt25.06.2014

Tallinna Tehnikakõrgkoolis algas 25.06.2014 avalduste vastuvõtt, kandideerida saab 655 tasuta õppekohale. Vaatamata eelnenud pühadele oli vastuvõtu esimesel päeval aktiivne nii SAISis kui vastuvõtukomisjonis. Avaldusi laekus kõikidele õppekavadele, eriti aktiivselt rakendusarhitektuuri ja logistika õppekavadele. Esimene avaldus laekus pärast konkursside avamist mõni minut pärast keskööd. Küsimustele vastuvõtu eri aspektide kohta saab vastuse nii meili kui telefoni teel.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis (TTK) saab õppida nii päeva- kui kaugõppes. Viies teaduskonnas on valida kolmeteistkümne õppekava vahel vastavalt oma huvidele, eeldustele ja soovidele. Avatud on vastuvõtt ehitus-, transpordi-, mehaanika, arhitektuuri ja keskkonnatehnika ning rõiva- ja tekstiiliteaduskondadesse.

Rakenduskõrgharidusõppe eripära on praktika suur osakaal õppekavades – vastavalt kõrgharidusstandardile 15%. Õppe kestel omandab üliõpilane kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Kõrgkooli iseloomustab kujukalt tunnuslause – „Kõrgharidus, mis töötab 98%“.

TTK on ühinenud elektroonse sisseastujate infosüsteemiga SAIS ja need, kelle lõputunnistuse hinded ja riigieksamitunnistus on riiklikus andmebaasis, ei pea vastuvõtukomisjoni kohale tulema, vaid saavad esitada avalduse internetis (www.sais.ee). Neil, kelle hindeid ei ole andmebaasides (lõpetanud enne 2004. a), samuti kutseõppeasutuste lõpetanutel, tuleb tulla dokumentidega isiklikult vastuvõtukomisjoni. Rakendusarhitektuuri õppekavale kandideerijatel on vaja sooritada joonistamise ja kompositsiooni katsed. Rõivaste tehnilise disaini ja tehnoloogia ning logistika õppekavadele kandideerimisel toimub erialasobivustest. Kutseõppeasutuste lõpetanutel, kes kandideerivad profileerivale õppekavale, on eraldi pingerida.

Infot õppekavade ja vastuvõtu kohta leiab kodulehelt aadressil www.tktk.ee/sisseastujale/ Vastuvõtukomisjon on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00 e-õppekeskuses 0 korrusel.Tallinna Tehnikakõrgkool asub Pärnu mnt 62.

Vastuvõtt Vastuvõtt

 

 

 

 


  • Jaga: