Prindi

Tehnikainstituudi õppejõud tutvustavad INSMER projekti tulemusi26.03.2019

Tehnikainstituudi õppejõud Madis Moor ja instituudi direktor Vello Vainola teevad ettekanded seminaril, kus tutvustatakse üle Euroopa väljatöötatud robootika õppekavasid nii kutse- kui ka kõrgkoolidele.

ERASMUS+ INSMER projekti (2016-2019) tulemusi tutvustav seminar toimub Tallinna Tööstushariduskeskuses 15. aprillil algusega kell 14.

ERASMUS+ „INSMER“ projekti peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa, et projektis osalevate riikide tööjõud oleks maailma tööjõuturul konkureeriv ning seeläbi tõsta osalevate riikide majanduslikku edu, arendades robootika valdkonnas välja uued õppekavad (kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses) ning õppematerjalid vastavalt Tööstus 4.0 paradigmale. Projekt aitab partneritel viia end kurssi Tööstus 4.0 põhimõtetega ja tänapäeva tööstuse nõuetega robootika valdkonnas. Seminari raames tutvustatakse projekti tulemusi.

Ajakava:
14.00 – 14.15 Registreerimine ja kohv
14.15 – 14.30 Avasõnad Jüri Riivese poolt (IMECC OÜ, projekti taotleja)
14.30 – 16.00 ERASMUS+ INSMER projekti tulemuste tutvustus:
Vello Vainola (Tallinna Tehnikakõrgkool) ja Eduard Brindfeldt (Tallinna Tööstushariduskeskus): Uued robootika õppekavad ja nende rakendus Eestis
Jüri Riives: Uued täiskasvanuõppe koolituskavad.
Madis Moor (Tallinna Tehnikakõrgkool) ja Margus Müür: Robootika case-book (uudsed õppematerjalid).
Ettevõtte esindaja tagasiside.
16.00- 17.00 Arutelu


  • Jaga: