Prindi

Tervitus algava õppeaasta puhul rektor Enno Lendilt26.08.2020

Austatud üliõpilased, õppejõud, töötajad!

Esmalt õnnitlen uusi üliõpilasi tehtud valiku puhul! Tere tulemast TTK liikmeskonda! Küllap me saame hästi hakkama ka uuel kooliaastal, eriti siis, kui liikmeskonna osapooled teevad oma tööd eesmärgistatult ja usinalt. Innukust ja sihikindlust uueks õppeaastaks kogu meie liikmeskonnale!

Vahel väidetakse, et suur osa gümnaasiumi lõpetajatest ja tänastest üliõpilastest ei tea, kelleks nad tahavad saada. Vahest ongi nii, et kõrgkooli astumisel ja õppekava valimisel domineerivad hoopis teisejärgulised näitajad – kusagil peab ju õpinguid alustama. Küllap on haridustee jätkamisel nii tänased õppejõud ja ka meie vilistlased seisnud erinevate valikute väravates – kas astuda ühele, teisele või koguni kolmandale teele. Ametite muutust ja tööjõu nõudluse dünaamikat silmas pidades ning teatud distantsilt tagasi vaadates, on üsna kasutu arutleda, millised otsustuskriteeriumid selliste haridusvalikute juures kuulutada tõeseks ja millised vääraks. Seda enam, et pikemat ajatelge silmas pidades ei tea me paraku, millised ameti- ja kutsealad ruulivad 20 või 30 aasta pärast. Seetõttu on olulisem minna mööda valitud õpiteed edasi ja omandada õppekavas ettenähtud õpiväljundid. Nii ehitate vundamendi elukestva õpi-ja töövõimaluste väljakutseteks. Vale valik on kergekäeline loobumine ja kukkumine „mängu algusesse“ tagasi.

Tallinna Tehnikakõrgkooli nimel soovin, et õppimine oleks huvitav ja parajalt pingutust nõudev, õpikeskkond toetav ja õppejõud kaasaaitavad ja sõbralikud. Õppimise ja õpetamise edukus ei tulene üksnes uudishimust midagi teada saada, õppimise tähendusväli on palju laiem ja sügavam. Õppiv meel on vaba meel ja noorena on väga oluline elada loovas keskkonnas!

Edu õpingutes ja koostoimet õppetöö läbiviimisel!

Tegusat õppeaastat soovides

Enno Lend
rektor


  • Jaga: