Prindi

TTK ehitusinstituut uuendab ligi veerand miljoni euro eest kahte laborit15.12.2017

Teedeehitusmaterjalide ja mehaaniliste katsetuste laborite uus sisseseade läheb maksma 215 348 eurot, millest 170 484 eurot eraldab Euroopa Liit meetmest “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele” ehk asutuste strateegiliste eesmärkide toetamine (ASTRA).

Mehaaniliste katsetuste laboris võimaldab uus sisseseade viia läbi tõmbe- ja survekatseid materjalidele ning konstruktsioonidele ning teedeehitusmaterjalide laboriseadmed katseid teedeehtitusmaterjalidega erinevates temperatuuritingimustes.

Teedeehituse õppekavajuhi Julija Šommeti sõnul on teedelabori uus DSR seade universaalne viskoossus-rheomeeter, mis võimaldab viia läbi bituumensideaine ja ka väikeste asfaltbetoonist katsekehade tõmbe- ja survekatseid ning ostsilleerimist temperatuuridel +200C kuni -40C. Mehaaniliste katsetuste laboris saab uue sisseseadega katsetada pinnaste omadusi ja seda on  plaanis kasutada pinnasemehaanika, ehitusgeoloogia ning  geoloogia praktikumides.

Ehituslabori uut kliimakambrit, mille maksimaalne niiskus on 90% ja temperatuuride vahemik -25C kuni +70 C, saab kasutada muu hulgas betooni külmakindluse määramiseks.

TTK ehitusinstituut häälestab ja võtab uued laboriseadmed õppetöös ja teadus-arendustegevuses kasutusse 2018.aasta kevadsemestril.
Laboriseadmed tarnisid ettevõtete Est-Doma OÜ, LaboBalt OÜ ja C-Center OÜ.

Laborite sisseseade uuendamine on osa ASTRA rahastatud “Tallinna Tehnikakõrgkooli strateegilise võimekuse ja ressursikasutuse tõhustamine “TTK LEAN” programmist. Programmi tulemusena töötab kõrgkool välja tulevikutrende arvestava toimemudeli, mis parandab õppetööd ja tõstab ettevõtetega läbi viidud rakendusuuringute mahtu.


  • Jaga: