Prindi

TTK vilistlane sai rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursil II koha22.09.2021

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursile kandideeris tänavu 20 tööd erinevatest rakenduskõrgkoolidest ning II koha konkursil ja rahalise preemia pälvis Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi vilistlane Lauri Labe.

Hindamiskomisjon tõi välja, et kõik esitatud tööd väärivad esiletõstmist ning tulenevalt tööde kõrgest tasemest otsustati välja anda kaks rahalist preemiat, kirjutatakse Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu kodulehel. Võidutööks valiti Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli vilistlase Laura Keidongi töö „Rakenduse COVID-stop manager loomine nakkuste ennetamiseks töökeskkonnas”.

Teise kohaga tunnustati konkursil Tallinna Tehnikakõrgkooli vilistlase Lauri Labe tööd „Betooni olelusringi hindamine Betoonimeister AS näitel”.

“Töö fookuses on keskkonnamõju hindamine toote eluea jooksul betooni tootmise näitel. Keskkonnamõjude suurus oleneb tooraine valikust ja betoonisegude retseptide optimeerimisel on võimalik vähendada betoonisegu keskkonnamõjusid”, kirjeldatakse töö tutvustuses. Töö autor koostas kaks uut betoonisegu retsepti ja viis läbi katseseeria. Kasutades keskkonnasõbralikumat tsementi vähendab see globaalse soojenemise potentsiaali. Töö tugevuseks on praktilised katsed autori poolt koostatud betoonisegude retseptide alusel ning katsete tulemustele toetuvad järeldused. Toodi välja, et töö teostamisel on näha selge koostöö ettevõttega, et muuta toode keskkonnasäästlikumaks ja anda selged suunised keskkonnamõjude vähendamiseks toorainevalikute kaudu.


  • Jaga: