Prindi

Üliõpilased on enim rahul kooli keskkonnaga, vähem õppetöö korraldusega04.10.2017

TTK üliõpilasesinduse korraldatud tagasiside seminaril arutasid üliõpilaskonna esindajad kooli rektoraadiga tudengite arvamusi ja ettepanekuid eelkõige õppetöö osas, enim arutelu pälvis õppetöö korralduslik pool, positiivset tagasisidet anti tudengite poolt muutuvale õpikeskkonnale.

Teist aastat toimuva osaluskohviku stiilis seminari eesmärk oli välja tuua tudengite probleemid ning leida neile võimalikud lahendused. Lahati õppetööd, info liikumist, olmeküsimusi, aga ka õppematerjale, erinevaid programme ja praktikat puututavat. Seminaril väljatoodud probleemid olid püstitatud TTK iga-aastasele üliõpilaste tagasiside küsitluse vastustele.

Peamine rõhk tudengite tagasisides oli seotud õppetööalaste küsimustega, enim tagasisidet ja arutelu ning parendusettepanekuid pälvis kõrgkooli tunniplaan, kuna TTK tagasiside küsitluse põhjal käib 68 protsenti TTK üliõpilastest kooli kõrvalt ka tööl.

Küsitlusest mõningaid näitajaid välja tuues võib esile tõsta, et info liikumise osas tudengi ja õppejõu vahel on rahulolevaid 73 protsenti vastanud tudengitest, mis on mullusega võrreldes veidi kasvanud. 92 protsenti vastanutest arvasid, et kooli õhkkond on üliõpilassõbralik ja õpinguid toetav. Mullu oli see näitaja 73 protsenti.

Seminaril osalejad jagunesid nelja gruppi, mis liikusid nelja laudkonna vahel, vesteldes igas laudkonnas erinevate probleemide üle. Iga laudkond arutles umbes 20-30 minutit, kokku oli 52 osalejat.

Üliõpilasesinduse sotsiaalvaldkonna juhi Silvia Põderi sõnul leiti paljudele probleemidele võimalikud lahendused ning neid on hakatud ka nö lahti harutama.


  • Jaga: