Prindi

Üliõpilasesinduse juhatusse saab kandideerida 27.märtsini13.03.2018

TTK Üliõpilasesindus kutsub kandideerima oma juhatusse hariduse-, sotsiaal-, kultuuri- ja spordivaldkonna juhtide ning esimehe kohtadele.

Kandideerimiseks tuleb saata avaldus märkega, millise valdkonna juhiks soovid kandideerida meilile esindus@tktk.ee. Kandideerimine kestab 13. – 27.märtsini. TTK ÜE uued juhatuse liikmed valitakse 29. märtsil üliõpilasesinduse liikmete poolt üheks aastaks.

Haridusvaldkonna juht
Haridusvaldkonna tegevuse eesmärk on kaitsta tudengite huve kõigis hariduslikes küsimustes, näiteks õppekvaliteedi parandamine ning haridus- ja õppekorraldusalaste probleemide lahendamine. 

Sotsiaalvaldkonna juht
Sotsiaalvaldkonna juht seisab kvaliteetse õpikeskkonna tagamise ning koolikeskkonna tudengisõbralikumas muutmise eest. Valdkonna tööülesannete hulka kuulub ka veel tagasiside küsitluste tegemine ja korraldamine. 

Kultuurivaldkonna juht
Kultuurivaldkonna tegevus sisaldab peamiselt õppetööväliste ürituste korraldamist ja koordineerimist ning huvitegevuste arendamist. 

Spordivaldkonna juht
Spordivaldkonna peamiseks eesmärgiks on sportimisvõimaluste parandamine ning tervislike eluviiside propageerimine tudengite seas. Spordivaldkonna juht korraldab ka erinevaid sporditurniire ning on Üliõpilaste mängudel kooli kapten!

Esimees
ÜE esimehel on kõige raskem ja ka olulisem roll. Lisaks kõikidele igapäevastele ÜE toimimisega seotud kohustustele, on tema ülesandeks hoida ÜE liikmeid igal ajal motiveerituna ning hoolitseda selle eest, et ÜE täidaks oma lubadust esindada ja kaitsta igas olukorras TTK tudengite huve.

Kui soovid rohkem infot siis saada meil esindus@tktk.ee või astu läbi üliõpilasesinduse kontorist!


  • Jaga: