Prindi

Võimaluste värav06.01.2017

Tallinna Tehnikakõrgkool on on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool, mille lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi. Kõrgkoolis õpib 2200 üliõpilast. Iga aasta alustab õpinguid 600-650 esmakursuslast. Õppida saab viies teaduskonnas tehnika, tootmise ja tehnoloogia ning arhitektuuri ja ehituse valdkondades 14 õppekava alusel: rakendusarhitektuur; keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine; hoonete ehitus; teedeehitus; rakendusgeodeesia; masinaehitus; tehnomaterjalid ja turundus; elektritehnika; rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia; rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus; autotehnika; transport ja logistika; raudteetehnika ja uue erialana tootmine ja tootmiskorraldus. Tallinna Tehnikakõrgkoolil on nendes õppekavagruppides tähtajatu õppe läbiviimise õigus ja õppe kvaliteet tagatud. TTKs saab õppida päeva- ja kaugõppes, õpe kestab neli aastat ja on eesti keeles. Õppe maht on 240 EAP. Kõrgkooli liikmeskonna õppe- ja teadusarendustöö fookus on Eesti tööturg ja ettevõtted, samas on koolil koostöö ka ligi poolesaja väliskõrgkooliga.

Praktika on kooli õppeprogrammis väga olulisel kohal ja see on see, mis annab lõpetanutele hea edumaa ja tugeva konkurentsivõime. Koolis on moodsad õppelaborid ja töötoad ning suurt rõhku pannakse põhjalikele praktikatele ettevõtetes nii Eestis kui ka välismaal. Insenerialad on üha enam hinnas ja kui õpilasel on vähegi huvi nende vastu, tasub sel suunal edasi õppida.

Tööandjad hindavad Tallinna Tehnikakõrgkoolis antavat praktilist haridust kõrgelt ning suur osa üliõpilastest saab ettevõttest tööpakkumise juba praktika ajal.

Elukutse valik on üks olulisemaid otsuseid – kuhu suunduda edasi õppima ja missugune õppekava valida?
Asjata ei öelda, et „oma silm on kuningas“. Ootame külla koole, klasse, huvirühmi, et tutvustada kooli – õpikeskkonda, sealhulgas rakenduskõrghariduse üht osa – praktikabaasi. Oleme valmis tulema ka kooli, rääkima põnevatel teemadel ja tutvustama vastuvõtutingimusi. Vahel aga on keeruline sisseastumist puudutavatele küsimustele ise vastuseid leida. Seetõttu pakume võimalust tulla nõustamisele TTKsse kohapeale.

Kui aga tahad süveneda kindla õppekava õppetöösse, siis pane ennast kirja tudengivarjuks.

Kõik oluline vastuvõtust:
Tiiu Rivis
Tallinna Tehnikakõrgkool
vastuvõtu ja õppeanalüüsi spetsialist
6664569
vastuvott@tktk.ee


  • Jaga: