Akadeemiliste ametikohtade tööpakkumised - Tallinna Tehnikakõrgkool

Akadeemiliste ametikohtade tööpakkumised

Akadeemiliste ametikohtade tööpakkumised

Hetkel avatud konkursse ei ole.

Kõrgkoolis on järgnevad akadeemilised ametikohad: professor, kaasprofessor, juhtivlektor, lektor, õpetaja, teadur ja nooremteadur.
Akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmine toimub kõrgkooli nõukogu kehtestatud korrast lähtuvalt.