Elektriväikebusside jõuajami ja energiasalvesti tehnoloogia arendamine - Tallinna Tehnikakõrgkool

Elektriväikebusside jõuajami ja energiasalvesti tehnoloogia arendamine

Elektriväikebusside jõuajami ja energiasalvesti tehnoloogia arendamine

Tallinna Tehnikakõrgkool uuris AuVeTech tellimusel elektriväikebusside jõuajamit ning energiasalvesti tehnoloogiaid. Uuringu käigus teostati järgmised tööd:

  • lähtetingimustest tulenevalt sobiva mootori, ülekande ja akude arvutamine;
  • väikebussile sobiva elektrimootori valimine;
  • energiasüsteemi juhtimise lahenduse valik;
  • väikebussi juhtimise lahenduse valik;
  • uuring vesinikutehnoloogia juurutamise tehnilistest tingimustest (sh milline on sobiv inverter ja pingesüsteem);
  • uuring, millised on võimalused kasutada ja salvestada pidurdamisel tekkivat elektrienergiat;
  • uuing süsteemis tekkiv soojusenergia juhtimise ja ära kasutamise kohta;

Töid teostasin Tehnikakõrgkooli õppejõud ja üliõpilased

Täpsemat informatsiooni uuringu tulemuste ja läbiviimise kohta saab:
Kristo Vaher
juhtivlektor, robotitehnika õppekava juht