VÕTA - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

VÕTA

VÕTA

VÕTA tähendab varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist õppekava täitmisel. Arvestada saab selliseid pädevusi, mis vastavad õppekava ja arvestatava aine õpiväljunditele.

Taotlemiseks teeb taotleja eneseanalüüsi ning koostab ja kogub tõendusmaterjali. VÕTA taotlus esitatakse komisjonile õppeinfosüsteemis Tahvel hiljemalt kahe kuu jooksul pärast semestri õppetöö algust (v.a välisõpingute raames sooritatud tulemused).

Taotluse esitamisega seotud küsimuste puhul kirjutage e-posti aadressil vota@tktk.ee.


Kas iga õppeaine peab olema esitatud eraldi VÕTA taotlusel?

Ei, soovitav on panna võimalikult palju ülekantavaid õppeaineid ühele taotlusele eraldi ainekomplektidena.

Soovin VÕTAga õppeainet arvestada, kas pean selle ka deklareerima?

Jah, kui taotlus saab positiivse vastuse, siis eemaldame õppeaine deklaratsioonist.

Esitasin VÕTA taotluse ja järgmisel nädalal on selle õppeaine õppetöö. Kas pean osalema õppetöös?

Jah, kuni esitatud taotlus on saanud positiivse vastuse on soovitav õppetöös osaleda.

Kas ühe VÕTA taotlusega tuleb esitada kogu õppekava õppeained või ainult sama semestri õppeained?

Võib esitada õppeained kogu õppekava ulatuses kui instituut ei sätesta teisiti (nt ehitusinstituut).

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?