Helen, Kinnisvara korrashoid, vilistlane - Tallinna Tehnikakõrgkool

Helen, Kinnisvara korrashoid, vilistlane

Helen, Kinnisvara korrashoid, vilistlane

Helen näeb kinnisvara korrashoius põnevaid võimalusi

Millisel erialal õpid? Miks just selle eriala valisid?

Valisin erialaks Kinnisvara korrashoiu. Antud eriala tundus põnev ning väljakutseterohke. Teades, kui laialdane on kinnisvara valdkond ning kui palju erinevaid võimalusi antud eriala omandamine tulevikuks annab – see saigi eriala valikul määravaks.

Mis on sinu muljed Tehnikakõrgkoolist?

TTK on hea kool saamaks erialast haridust. Õppejõud oskavad luua meeldiva õpikeskkonna ning kasutavad kaasaegseid õpimeetodeid. Mõned õppejõud tegutsevad reaalselt kinnisvarasektoris, mistõttu on õppeainetesse põimitud kogemused konkreetsest töömaastikust. Suureks plussiks on laborite olemasolu, mis annab võimaluse lisaks teooriale ka praktilise poolega tutvuda ning ise käed külge lüüa.

Kinnisvara korrashoiu õppekava osas arvan, et otseselt kinnisvara korrashoiuga seotud aineid võiks olla veelgi enam, sest tulevase haldusjuhi teadmiste pagas peab olema väga põhjalik.

Mis koolis kõige enam meeldib?

Kõige enam on meeldinud õppereisid erinevatesse ehituse ja kinnisvaraga seotud ettevõtetesse või asutustesse. Põnev on näha reaalset pilti sellest, mis kaasneb ehitusmaterjalide tootmisega, hoonete ehituse ning halduse ja hooldusega.

Mis motiveerib sind kooli ajal?

Kõige suuremaks motivaatoriks on teadmised, mida õppimise käigus omandan. Õppima tulles olid mu ehitus- ja kinnisvaraalased teadmised väga kasinad, kuid nüüdseks olen nendes valdkondades tublisti arenenud.

Iga uus teadmine, mis on õppetöö käigus omandatud, annab juurde kogemust ning enesekindlust.

Kas peaks edasi õppima minema?

Kui on kindel tahtmine omandada veelgi enam teadmisi, siis kindlasti. TTK lõpetamine loob võimaluse koheselt erialast tööd tegema minna ning isiklikult soovingi pärast kooli lõpetamist tööle asuda. Kui on juba mõned aastad töökogemust, võiks mõelda ka magistriõppele, sest enesearendamine on oluline.

Õppimine VS töö, kumb on olulisem?

Kindlasti õppimine, sest tööd saab teha kogu ülejäänud elu.
Õppimine loob võimaluse olla tulevikus valitud erialal pädev ja edukas ning seda ei tohiks kindlasti töö pärast pooleli jätta.

Milline objekt on olnud kõige põnevam, mis tegi selle huvitavaks? Millised olid väljakutsed?

Eredalt on meeles hoolduspraktika käigus külastatud hoone aadressil Tornimäe 7. Antud hoone oli ehituslahenduselt väga põnev ning arvestades hoone kõrgust, milleks on 116 meetrit, oli huvitav näha millised on hoone tehnosüsteemid ning milliste erinevate aspektidega kõrghoone puhul arvestama peab. Muidugi oli ka vaade Tallinna linnale imeline.

Milliseid isikuomadusi sa tähtsaks pead, mis peavad tänapäeva inseneril olema? Milleks peab inimene valmis olema, kui ta tahab saada inseneriks?

Insener peab olema hea suhtleja, kohusetundlik, enesekindel, otsustusvõimeline ning täpne. Kindlasti peab valmis olema ootamatuteks ja keerukateks olukordadeks. Selleks, et hoones kõik korrapäraselt toimiks, peab haldusjuht olema aktiivselt kaasatud ning valmis olema olukordadeks, kus peab kiirelt tegutsema.

Mida soovitaksid nooremale Minale?

Iga olukord, mis tundub esialgu keeruline on piisava tahtejõu korral täiesti tehtav. Tuleb lihtsalt endasse uskuda ning sihikindel olla.