Jari Julge, TTK vilistlane, hoonete ehituse eriala - Tallinna Tehnikakõrgkool

Jari Julge, TTK vilistlane, hoonete ehituse eriala

Jari Julge, TTK vilistlane, hoonete ehituse eriala

Bonavas töötav Jari Julge lõpetas Tallinna Tehnikakõrgkooli 2017. aastal.
Jari jagab lahkelt kogemusi, kuidas ta ettevõtte toel oma eesmärkidele järjest lähemale liigub.

Bonava oli sinu kõige esimene töökoht pärast kõrgkooli lõpetamist. Kuidas sa selleni jõudsid?

Pärast kõrgkooli lõpetamist 2017. aastal kandideerisin kahte kohta – Bonavasse ja ühte projekteerimisfirmasse, mis asub Tabasalus. Mõlemast ettevõttest võeti minuga ühendust ja naljakal kombel pandi töövestlus täpselt samale päevale. Niisiis sõitsin hommikul kõigepealt Tabasallu ja sealt otse Bonavasse. Hiljem tehti mulle mõlemast kohast ka tööpakkumine. 

Otsus langes Bonava kasuks, sest mul oli rohkem huvi siia tulla. Miks? Lai tööde ampluaa on väga põnev. Meil on terviklik majasisene elamuarendusprotsess – projekteerimismeeskonda kuuluvad nii arhitektid kui ka kõik eriosade projekteerijad ja konstruktorid, neile lisaks müügitiim, platsitiimid jne. Samuti kõnetas mind rahvusvahelisus, näiteks teeme igapäevaselt tihedat koostööd lätlastega.  

Bonavas alustasid tehnikuna ja pidid jääma vaid üheks projektiks. Nüüdseks oled seal olnud mitu aastat – kuidas see juhtus?

Sinna otsiti tehnikut, kes abistaks arhitektide tiimi ja arendaks välja projekteerimise projektipanga süsteemi – see oli planeeritud ühekordse projektina, mis pidi kestma paar kuud. Kuna protsess osutus pikemaks ja mulle usaldati järjest rohkem ka projekteerimisega seotud töid, pikendati mu lepingut.

Sellele järgnes pakkumine tähtajatuks tööks BIM spetsialistina. Minu üks tööülesanne on BIM süsteemi arendamine ja kuna olin olukorraga juba tuttav, siis oli mul lihtne jätkata. Ühtlasi on töökeskkond väga mõnus ja hubane ning inimesed on hästi sõbralikud ja abivalmid. Nüüdseks olen liikunud oma töökohal BIM koordinaatori rolli.

Oled töökohal erialaselt kindlasti arenenud – milline on olnud see teekond?

BIM spetsialistina tööd alustades hakkasin ise ka rohkem koolitusi ja seminare otsima. Meil on ette nähtud kindel protsent oma tööajast, mis on pühendatud enesetäiendusele. Tänu sellele, et tööl enesearengut väärtustatakse, olen  saanud rohkesti kogemusi ja kõik on hästi positiivne olnud. Lisaks korraldab Bonava grupp erinevaid rahvusvahelisi koolitusi ja seminare üksustes väljaspool Eestit. Tänu sellele olen leidnud näiteks Soomest ja Lätist mitmeid tuttavaid, kellega saab jagada erialast infot ja ideid, mida ka siin Eestis saaks ära kasutada.

Kuidas tunned, et kool sind töötamiseks ette valmistas?

Kool andis kindlasti hea põhja, mille najalt oma teadmisi ja oskusi tööl edasi arendada. Tooksin õppekavast eraldi välja aine Ehitusinfo modelleerimine (BIM), kus sain hea põhja Reviti (mudelprojekteerimise tarkvara) ja teiste BIM tööriistade kasutamises. Samuti oli väga kasulik inseneripraktika projekteerimises, kus sain juba põhjalikumalt tundma Revitit ja mudelprojekteerimist, lisaks veel ülevaate erinevatest BIM tööriistadest ning töötamisest projekteerimisvaldkonnas üldiselt.

Kas sinu huvi BIM tehnoloogia vastu sai samuti alguse Tehnikakõrgkoolist?

Kindlasti. Erinevate ainete loengutes käis tihti läbi sõna BIM, mis hakkas mind tasapisi juba kooliajal huvitama, sealt tekkis huvi, et asja edasi uurida. Kui oli aeg minna praktikale, siis pidime valima selleks täpsema erialase suuna. Mina valisin BIMi ehk mudelprojekteerimise. Inseneripraktika sai läbitud ettevõttes, kus BIM oli tähtsal kohal, samuti mudelprojekteerimine ja erinevad koostöö- ja koordineerimise platvormid. Sealt sain hea praktika ja huvi süvenes.

Sinu töö eesmärk on inimeste elukvaliteedi tõstmine, luues neile tänapäevaseid elamupiirkondi. Millised on sinu jaoks Bonavas töötamise eelised?

Ma ütleksin, et Bonava üks eelis on rahvusvahelisus ning võimalus rahvusvaheliste kolleegidega suhelda ja mõtteid vahetada. Seeläbi saan end ise professionaalselt edasi arendada erinevatel tööandja seminaridel ja koolitustel. Lisaks on Eesti ja Läti üksusel koos suvepäevad. Ühisürituste puhul on tore see, et saab inimestega arutada nii tööasju kui ka lihtsalt paremini tuttavaks saada. Tutvumine omakorda lihtsustab edaspidi vajadusel nõuküsimist.  

Kui saaksid valida supervõime, mis aitaks sul oma tööd veel paremini teha, milline see oleks?

Ma arvan, et ajas rändamine oleks lahe. Sellel on kaks poolt: üks on see, et saad ajas tagasi minna, kui näiteks keegi teatab, et midagi on projekti käigus valesti läinud ja kusagil on mingi viga või vale dokument. Siis lähed tagasi sobivasse ajahetke ja parandad vea ära, tuled olevikku ja seda olukorda polegi olnud. Teine pool on see, et saad minna kohe ajas edasi ja saada teada, mis on juhtunud ja valesti läinud. Seejärel tulla olevikku ning need asjad korda ajada.  

Millisena näed enda arengut ja tulevikku?

Mulle väga meeldis spetsialistiamet ja sobib nüüdne koordinaatori roll. Nõnda ongi mu tulevikuvisioon iseenda jätkuv arendamine nii ettevõttesiseselt kui ka rahvusvaheliste kolleegidega infot jagades ja koolitustel käies. Olen oma töökohas töötanud üle kahe aasta ja tunnen, et mul on veel tohutult võimalusi kogemusi koguda.

Kui nüüd töökogemuse ja õpikogemuse kokku paneksid – mida arendaksid ise, kui oleksid kooli õppeprogrammi koostaja?

Ehitusinfo modelleerimise (BIM) aine on hea põhi inimesele, keda huvitab tulevikus BIM suund. Kindlasti arvan, et see võiks olla õppekavas juba esimesest aastast ja miks mitte lõpuni välja, et tutvustadagi läbi mitme semestri erinevaid BIM metoodikaid ja tööriistu. Juba minu õppimise ajal olid kõik õppejõud hästi kursis ka BIM tehnoloogiaga ja tihti sai loengutes lisaks kuulata selleteemalisi käsitlusi. Loodame, et nad jätkavad BIM valdkonna tutvustamist siiani!