Steven Vislapu, TTK vilistlane, elektritehnika eriala - Tallinna Tehnikakõrgkool

Steven Vislapu, TTK vilistlane, elektritehnika eriala

Steven Vislapu, TTK vilistlane, elektritehnika eriala

TTK vilistlane Steven jagab kogemust, mida ja kuidas koolist kaasa võtta ja tööle rakendada.

Alustasid TTK-s õpinguid 2016. aastal – miks valisid just elektritehnika eriala ja TTK?

Peamiselt oli minu eriala valikuks mõte, et sellel erialal on kindlasti tulevikus tööd ning lõputult võimalusi erinevatesse suundadesse ennast arendada. Kindlasti mängis rolli ka huvi elektri vastu ning kuidas erinevad elektrisüsteemid toimivad.

Valik Tallinna Tehnikakõrgkooli kandideerimiseks tuli õppekava ülesehitusest, kus pannakse suurt rõhku praktikatele. Tänu sellele oli kergem tööle kandideerida, kuna olid olemas praktilised teadmised.

Milliste hobidega jõudsid õpingute kõrvalt tegeleda?

Õpingute kõrvalt jõudsin tegeleda erinevate hobidega. Esimesed aastad, kui tööl veel ei käinud, siis pea viis korda nädalas trennis. Viimane aasta, kui kooli kõrvalt käisin ka täiskohaga tööl ning oli vaja ka lõputööd kirjutada, jäi hobidega tegelemine kõrvale ning peamine fookus oli kooli lõpetamisel.

Mis motiveeris Sind kooli lõpetama?

Põhiliseks motivaatoriks oli kursusekaaslastega koos lõpetamine, lisaks mängis rolli ka tööl palga tõstmine, sest siis sai töökoormust tõsta. Ka pädevuse taotlemise üheks nõudeks on erialane kõrgharidus.

Õppimine vs töö – kumb on olulisem?

Esimene aasta tuleks kindlasti keskenduda rohkem koolile, et saada tugev põhi alla. Järgnevatel aastatel praktikaid sooritades tekib arusaam, mis sind sinu erialas rohkem huvitab. Veab neil, kes saavad tööle jääda kooli kõrvalt. Sellisel juhul peaks rohkem oma tööga seotud ainetele tähelepanu pöörama, kuid ei tohiks unustada ka teisi aineid, juhul kui tekib soov vahetada töökohta.

Kui kaua oled töötanud erialasel ametikohal?

Erialasel ametikohal olen töötanud 3 aastat. Neist 1,5 aastat olen olnud sise-elektrik ning 1,5 aastat Tallinna ametiasutuse peaspetsialist.

Kas peaks edasi õppima, miks?

Insener peaks õppima terve elu, kuna kogu maailm on pidevas muutumises. Peale spetsialiseerumist tekib huvi oma erialasuuna vastu ning mida rohkem ennast harida, seda suurem võimalus on, et tuleviks saab sinust hinnatud spetsialist või oma ala ekspert. Isiklikult on mul olnud soov saada elektri-inseneri 7 kutseaste ning selleks alustasin peale TTK lõpetamist TalTechis õpingutega elektroenergeetika erialal.

Mida arvad Tallinna Tehnikakõrgkoolist, mis koolis kõige enam meeldis?

Tallinna Tehnikakõrgkool on hea kool, kuid on veel arenguruumi elektritehnika erialal. Tegemist on siiski kooliga, kus õppejõud on mõistvad ning kiired aitama hätta sattumise korral. Meeldis kõige rohkem, et koolis pannakse rõhku praktilistele teadmistele ning nende omandamistele. Õppeainete poolest sobis kõige rohkem kujutav geomeetria ning insenerigraafika ehk käsitsi joonestamine.

Mida soovitaksid nooremale minale?

Panna rohkem tähele loengutes ning jätta alles erinevad materjalid, mis on aastate jooksul kogunenud. Kindlasti oleks võinud võtta rohkem osa üliõpilaselust koolis, sest töömaailmas tulevad alati kasuks vanad tutvused.