Tugipersonali tööpakkumised - Tallinna Tehnikakõrgkool

Tugipersonali tööpakkumised

Tugipersonali tööpakkumised

Hetkel avatud konkursse ei ole.

Tugiüksuste ülesanne on pakkuda akadeemiliste struktuuriüksuste tegevust toetavaid tugiteenuseid.

Tugistruktuuri töötaja ametikoha täitmine toimub avaliku konkursi- või sihtotsinguga.
Konkursi korraldab kõrgkooli personalitöötaja üksuse juhilt saadud info põhjal ning ametikohale kandideerijate esialgne analüüs tehakse nõutud kandideerimisdokumentide põhjal.
Dokumendivoorule järgneb vestlusvoor ning sõltuvalt ametikohast kasutatakse erinevaid testimisvorme ja ülesandeid ning tehakse kandidaadi eelneval nõusolekul taustauuring.
Valikuprotsessis osaleb alati nii vahetu juht kui personalitöötaja. Vajadusel kaasatakse ka teisi isikuid. Lõpliku otsuse väljavalitu kohta langetab uue töötaja vahetu juht.
Kõikidele kandideerijatele edastatakse info konkursi ajakava kohta.