Aasta inseneri ja tehnikaüliõpilase konkurss kutsub osalema - Tallinna Tehnikakõrgkool

Aasta inseneri ja tehnikaüliõpilase konkurss kutsub osalema

Eesti Inseneride Liit (EIL) kuulutab välja aasta inseneri ja aasta tehnikaüliõpilase konkursi.
Kui tead kedagi, kes väärib esiletõstmist, siis anna temast teada! Näitame ühiselt, et meie seas on
nutikaid insenere ja tublisid tehnikatudengeid ning aitame propageerida inseneriharidust!

Kandideerimise või kandidaadiks esitamise tingimused:

aasta insener – insenerieriala magistrikraad või magistriga võrdsustatud bakalaureusekraad või 5-
aastase õppe diplom või 4-aastane rakenduskõrgharidus ning vähemalt 10 aastat tööd
insenerialal;

aasta tehnikaüliõpilane – õppimine insenerieriala bakalaureuse-, magistri-, doktori- või
rakenduskõrgharidusõppes.

Hindamise kriteeriumid:

75% vastavalt töö- või õpingutealased silmapaistvad saavutused
insenerivaldkonnas nii lõppenud aastal kui ka eelnevatel aastatel, insenerikutse(d), 25% tegevus
insenerivaldkonnas vastavalt töö või haridusasutuse väliselt – erialaorganisatsioonides,
huvihariduse vallas, üliõpilaste puhul ka tuutorina ja esindusorganisatsioonides.

Nominendid tuleb esitada koos haridus- ja töökäigu kirjelduse / CV ja kandidaadi sobivust
põhjendava kaaskirja või täidetud vormiga e-posti aadressil konkurss@insener.ee hiljemalt
19.11.2022.

Esitatud kandidaatide hulgast teeb valiku hääletuse teel EIL juhatus koosseisus:
• Igor Krupenski, president
• Jaanus Lass, Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing
• Priit Luhakooder, Eesti Ehitusinseneride Liit
• Lembit Vali, Eesti Elektroenergeetika Selts
• Henri Vennikas, Eesti Autoinseneride Liit
• Leo Rummel, Eesti Soojustehnikainseneride Selts
• Gaia Kurg, Eesti Mäeselts
• Eerik Laid, Eesti Süsteemiinseneride Selts
• Toomas Heering, Põlva Inseneride Liit
• Avo Ots, Eesti Elektroonikaühing
• Aigar Hermaste, Eesti Mehaanikainseneride Liit
• Toomas Rang, Tallinna Tehnikaülikool
• Margus Arak, Eesti Maaülikool
• Dmitri Beljajev, KH Energia-Konsult AS
• Meelis Eldermann, Viru Keemia Grupp AS
• Martti Kiisa, Tallinna Tehnikakõrgkool
• Enn Kerner, OÜ Grafitek
• Linnea Pärnaste, Ecomatic AS
• Igor Andrejev, Narva Inseneride Liit

Võitjad avalikustatakse detsembris ja neid autasustatakse pidulikult siis, kui olud seda
võimaldavad. Võitjatega tehakse intervjuud, mis avaldatakse ajakirjas Director+Inseneeria.

Aasta inseneri valitakse 1999. aastast ja aasta tehnikaüliõpilast 2007. aastast. Eelmiste aastate võitjad
on leitavad www.insener.ee kodulehel.

Uudised
ja pressiteated