Avatud on kandideerimine aasta inseneri ja tehnikaüliõpilase konkursile - Tallinna Tehnikakõrgkool

Avatud on kandideerimine aasta inseneri ja tehnikaüliõpilase konkursile

Avatud on kandideerimine aasta inseneri ja tehnikaüliõpilase konkursile

Eesti Inseneride Liit (EIL) kuulutab välja 2023. aasta inseneri ja aasta tehnikaüliõpilase konkursi.
Kui tead kedagi, kes väärib esiletõstmist, siis anna temast teada! Näitame ühiselt, et meie seas on
nutikaid insenere ja tublisid tehnikatudengeid ning aitame propageerida inseneriharidust!

Kandideerimise või kandidaadiks esitamise tingimused:

 • aasta insener – insenerieriala magistrikraad või magistriga võrdsustatud bakalaureusekraad või 5-
  aastase õppe diplom või 4-aastane rakenduskõrgharidus ning vähemalt 10 aastat tööd
  insenerialal;
 • aasta tehnikaüliõpilane – õppimine insenerieriala bakalaureuse-, magistri-, doktori- või
  rakenduskõrgharidusõppes.

Hindamise kriteeriumid:

 • 75% vastavalt töö- või õpingutealased silmapaistvad saavutused
  insenerivaldkonnas nii lõppenud kui eelnevatel aastatel;
 • insenerikutse(d);
 • 25% tegevus insenerivaldkonnas vastavalt töö või haridusasutuse väliselt – erialaorganisatsioonides, huvihariduse vallas, üliõpilaste puhul ka tuutorina ja esindusorganisatsioonides.

Nominendid tuleb esitada koos haridus- ja töökäigu kirjelduse / CV ja kandidaadi sobivust
põhjendava kaaskirjaga või täidetud vormiga e-posti aadressil konkurss@insener.ee hiljemalt
19.11.2023.

Võitjad avalikustatakse detsembris ja neid autasustatakse pidulikult siis, kui olud seda
võimaldavad. Võitjatega tehakse intervjuud, mis avaldatakse ajakirjas Director+Inseneeria.

Aastainseneri valitakse 1999. aastast ja aasta tehnikaüliõpilast 2007. aastast. Eelmiste aastate võitjad
on leitavad insener.ee kodulehel.

Uudised
ja pressiteated