BLRT fond toetab noori õppureid - Tallinna Tehnikakõrgkool

BLRT fond toetab noori õppureid

BLRT fond toetab noori õppureid

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks. Täpsemalt saab lugeda taotluste vastuvõtu kohta Eesti Rahvuskultuuri Fondi kodulehelt.

Stipendiume ja toetusi jagatakse 137-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond nimelisest allfondist. Jagamisel osaleb ka BLRT fond.

BLRT fond algatati 2012. aastal eesmärgiga toetada noori kõrghariduse omandamisel.

BLRT fondi stipendiumi taotleja peab õppima mehaanika , metalli – ja masinatööstuse, masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmise arendamise, majanduse või infotehnoloogia erialal.

Käesoleval aastal annab BLRT fond välja kaks 2000 euro suurust stipendiumit kõrghariduse omandajatele.

BLRT fondi stipendiumile kandideerimise taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

• CV ja motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks;

• koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal (immatrikuleeritud ja ei viibi akadeemilisel puhkusel, õpib täiskoormusel – õppevõlgnevused puuduvad, kaalutud keskmine hinne eelneval kahel/ühel semestril on vähemalt 3,5);

• eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid;

• valmisolek läbida praktika BLRT Grupp AS-i ettevõttes. Praktika pikkus ja maht oleneb õppeasutuse nõuetest ning ettevõtte ja stipendiaadi vahelisest kokkuleppest. Kui BLRT Grupp AS-il puudub võimalus stipendiaadile praktikaperioodi ajaks praktikakohta pakkuda, siis praktikakohustus tühistatakse;

• soovitused.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks fondi halduskogule, kuhu kuuluvad Mark Berman, Andrei Birov, Karina Kond, Anvar Samost ja Raivo Vare.

Lisainfo http://www.erkf.ee/allfondid/blrt-fond

Esita taotlus SIIN.

Uudised
ja pressiteated