Insenerierialadest pakuvad sisseastujatele huvi logistika ning ostu ja hankekorraldus - Tallinna Tehnikakõrgkool

Insenerierialadest pakuvad sisseastujatele huvi logistika ning ostu ja hankekorraldus

Sisseastujad esitasid Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) kokku 3499 avaldust, mis on 4,5 avaldust ühele õppekohale.

„Insenerierialadest oli suurim konkurss transpordi- ja logistika õppekaval, kuhu esitati sessioonõppele 7,2 ja päevaõppele 5,7 avaldust õppekohale. Nõutud olid ka ostu- ja hankekorraldus ning kinnisvara korrashoid 5,5 avaldusega ühele kohale,“ rääkis vastuvõtuspetsialist Tiiu Rivis. 

TTK Mõdrikul asuva teenusmajanduse instituudi õppekavadest olid sisseastujate seas populaarsemad ärijuhtimine ja sotsiaaltöö, mõlemale laekus kaheksa avaldust kohale.

TTK rektor Enno Lend märkis, et traditsiooniliselt populaarsete erialade kõrval, nagu hoonete ehitus, robotitehnika, rakendusarhitektuur ja logistika on sellel aastal suur huvi kinnisvara korrashoiu ning ostu- ja hankekorralduse õppekavade osas.  Ta lisas, et täheldada võib mõningase seose tekkimist majandussektorite tööjõu vajaduse ja erialade konkursi vahel. On olnud ka selliseid perioode, kus vastuvõtu konkurss on suurim seal, kus  tööjõuvajadus pigem väiksem.  “Loodetavasti tark valik võtab arvesse ka seda, milliseks kujuneb tööjõuvajadus õppekava lõpetamisel,” sõnas Lend. 

TTK korraldab teist aastat üliõpilaskandidaatidele akadeemilist testi. Ehkki test on vabatahtlik, teevad sellel aastal 6. ja 7. juulil seda pea 1300 üliõpilaskandidaati. 8. juulil toimub autotehnika erialasobivustest, rakendusarhitektuuri õppekavale kandideerijatel on vaja sooritada joonistamise ja kompositsiooni katsed 8.- 9. juulil. Vastuvõetute esimesed nimekirjad avalikustatakse SAISis 13. juulil. Pingeridades toimuvad muudatused seni, kuni on vabu õppekohti. Uuel õppeaastal alustab õpinguid 810 esmakursuslast.

Uudised
ja pressiteated