Jätkub avalduste vastuvõtt Tallinna Tehnikakõrgkooli - Tallinna Tehnikakõrgkool

Jätkub avalduste vastuvõtt Tallinna Tehnikakõrgkooli

Kuni 30. juunini saab esitada sisseastumisavaldusi Tallinna Tehnikakõrgkooli. Kuues instituudis on valida üheksateistkümne õppekava vahel.

Kokku saab sellel õppeaastal kandideerida 800 tasuta õppekohale, et omandada kolme, kolme ja poole või nelja aastaga rakenduskõrgharidus sotsiaalteaduste, teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse ning ärinduse ja halduse valdkonnas.

Kandideerida saab kesk- või kutsekeskharidusega või sellele vastava välisriigi haridusega kas päeva- või kaugõppe õppekohale. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lõputunnistuse keskmisest hindest lähtuvalt. Rakendusarhitektuuri ja autotehnika õppekavadel tuleb lisaks sooritada sisseastumiskatsed või erialasobivustest.

TTK on ühinenud elektroonse sisseastujate infosüsteemiga SAIS ja avaldus tuleb esitada internetis. Neid, kelle lõpetatud kooli andmeid ja hindeid ei ole andmebaasides, samuti kutseõppeasutuste lõpetanutel tuleb haridusandmed oma avaldusele laadida või kooli vastuvõtule edastada. Täpsem info on leitav sisestatavalt avalduselt.

Avalduste ja dokumentide vastuvõtt kohapeal (kui avalduse esitamine SAISis ei ole võimalik) toimub 28. ja 29. juunil kl 9-14-ni TTK peamajas, Pärnu mnt.62 (ruum 106) või teenusmajanduse instituudis aadressil: Lääne-Virumaa, Mõdriku,Tiigivahe tee 2.

Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti. Avaldus testil osalemiseks tuleb esitada SAISis Tallinna Tehnikakõrgkooli konkursile „TTK akadeemiline test“. TTK akadeemilist testi ei saa sooritada rakendusarhitektuuri ja autotehnika õppekavade konkurssidel.
Vastuvõetute esmased nimekirjad avalikustatakse 13. juulil. Oma õppimatuleku peab üliõpilaskandidaat kinnitama 3 päeva jooksul alates enda vastuvõetuks määramisest SAISis.

TTK on eesti suurim rakenduskõrgkool, õppetöö toimub TTK peamajas, Tallinn, Pärnu mnt. 62 või Lääne-Virumaal, Mõdrikul, Tiigivahe tee 2 (TTK Teenusmajanduse instituudi õppekavad ja tootmise ja tootmiskorralduse kaugõppe õpperühm).
TTK-st saadav rakenduskõrgharidus on tasemelt võrdne ülikooli bakalaureuseõppega, kuid sisult rakenduslik, lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse diplomi ja neile omistatakse bakalaureuse kraad.

Vastuvõtuinfo: 6664521 (tööpäevadel kl 9-14) vastuvott@tktk.ee
EDUKAT KANDIDEERIMIST!

Uudised
ja pressiteated