Lääne-Viru Rakenduskõrgkool liidetakse Tallinna Tehnikakõrgkooliga - Tallinna Tehnikakõrgkool

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool liidetakse Tallinna Tehnikakõrgkooliga

Valitsuse otsuse kohaselt liidetakse Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkooliga, et suurendada tehnikaalade õpetamise mahtu piirkonnas. Koolid on plaanis liita tänavu 1. septembriks ning ühendatud õppeasutus tegutseb edaspidi nii Tallinnas kui ka Lääne-Virumaal Mõdrikul. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Margus Haidak märkis, et liitumist arutati mõlema kõrgkooli, kohalike ettevõtjate ja omavalitsuste esindajatega. „Kõik osapooled näevad vajadust muuta Lääne-Virumaal õpetatava profiili ning suurendada õppe võimalusi tootmise ja tehnoloogiaga seotud valdkondades,“ ütles Haidak. „Ühendatud koolil on suurem potentsiaal koostööks Rakvere Ametikooliga. Lisaks soovib ministeerium kasutada kõrghariduse ressursse tõhusamalt, arvestades, et üliõpilaskond Eestis kahaneb ja tööturu vajadused muutuvad.“

Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA sotsiaaltöö, personalitöö ja arvestusala valdkondlikud uuringud näitavad, et valdkondades, kus Lääne-Viru Rakenduskõrgkool õpet läbi viib, toimub pikaaegne „ületootmine“. Samas suureneb tööturul pidevalt vajadus tehnikaalase kompetentsi järgi. Mitmed OSKA tehnikavaldkondade raportid toovad välja spetsialistide järelkasvu ebapiisavuse, kuna lõpetajate arv ei kata tööjõuvajadust ja sisseastujate arv on langustrendis.

Ministeerium on avalik-õiguslike ülikoolidega kokku leppinud vastuvõttude vähendamise nii ärinduse ja halduse õppekavagrupis kui sotsiaaltöö õppekavagrupis. Sarnastest põhimõtetest tuleb lähtuda ka riigi rakenduskõrgkoolide vastuvõttude kavandamisel.

Taustainfo:

Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis on sel õppeaastal 922 tudengit, õppida saab ärinduse ja halduse ning sotsiaalteenuste õppekavagruppidesse kuuluvatel õppekavadel.
Tallinna Tehnikakõrgkoolis on sel õppeaastal 2175 tudengit, õpetatavad erialad kuuluvad arhitektuuri ja ehituse, tehnika, tootmise ja tehnoloogia ning transporditeenuste õppekavagruppi.
Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ümberkorraldamine on teemaks olnud alates 2016. aastast, mil peeti läbirääkimisi Tallinna Ülikooliga, kuid tulemuseni ei jõutud.

Allikas: Haridus- ja teadusministeerium

Uudised
ja pressiteated