Pooled Eesti elanikest hindavad TTK mainet kõrgeks - Tallinna Tehnikakõrgkool

Pooled Eesti elanikest hindavad TTK mainet kõrgeks

Foto illustratiivne. Allikas: Pexels/Lukas

Kantar Emori rakenduskõrgkoolide ja rakenduskõrghariduse maine uuringu põhjal hindasid umbes pooled tööealistest Eesti inimestest Tallinna Tehnikakõrgkooli mainet heaks või väga heaks, kõige paremini on TTK tuntud kõrgharidusega ja pealinnas elavate inimeste seas.

Kõrgkoolide ja ülikoolide spontaanset tuntust mõõdeti küsides vastajatelt, millised rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid neile meenuvad. Rakenduskõrgkoolidest mainiti kõige enam Tallinna Tehnikakõrgkooli – vastavalt 27 protsenti. Enim meenus TTK 25-34-aastastele, eestlastele, kõrgharidusega ja Tallinna elanikele. Etteantud nimekirja alusel on TTK tuntus rakenduskõrgkoolide pingereas sisekaitseakadeemia järel 76 protsendiga teine.

Suurepäraseks või väga heaks hindas TTK mainet 45 protsenti ja heaks 33 protsenti TTK-d maininud elanikest. Kõrgemalt hindasid TTK mainet vastajad vanuses 35-60. 25-34-aastastastest vastajatest on andnud enam hinnangut hea (39 protsenti).

Rakenduskõrghariduse üldist mainet peab akadeemilise kõrgharidusega võrreldes heaks 42 protsenti, suurepäraseks või väga heaks 30 protsenti vastanutest.

Uuringu juht Jaanika Hämmal märkis, et rakenduskõrgkooli puhul peavad vastajad kõige olulisemaks kõrgetasemelist, praktilist ja ootustele vastavat haridust, mis võimaldab mitmekesiseid töö- ja karjääriväljavaateid. TTK puhul toodi eraldi välja tööturul hinnatud lõpudiplomit ning võimalust ühendada töötamist ja õppimist. 15-24-aastased hindasid aga keskmisest enam TTK uuenduslikkust.

Uuring viidi läbi perioodil aprill-mai ja selles osales 1204 Eesti elanikku vanuses 15-60.

Foto illustratiivne. Allikas: Pexels/Lukas

Uudised
ja pressiteated