Õppeaasta parimad lõputööd on selgunud! - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Õppeaasta parimad lõputööd on selgunud!

Õppeaasta parimad lõputööd on selgunud!

Pildil on rektor Enno Lend ja RKRNi stipendiumi saanud tudeng Aleksander Jänes.

Tallinna Tehnikakõrgkooli instituudid selgitasid välja selle õppeaasta märkimisväärseimad lõputööd ning kooli parima lõputöö autor sai pärjatud Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu stipendiumiga.

Esmaspäeval, 17. juunil toimunud Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpuaktusel pälvis parima lõputöö eest Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu stipendiumi tehnikainstituudi masinaehituse eriala tudeng, tänase seisuga juba vilistlane, Aleksander Jänes. Stipendiumi tõi lõputöö, mis kandis nime „Sisepõlemismootori projekteerimine Shell Eco-marathon võistlussõidukile“, juhendajaks Janis Piiritalo.

Jänese lõputöö eesmärk oli projekteerida uus sisepõlemismootor Shell Eco-marathon sarjas osalevale võistlussõidukile. Projekteeritud mootor vastas kõigile võistlussarja nõuetele ning see tõstis oluliselt sõiduki energiaefektiivsust ja lahendas varasemate mootorite kitsaskohad. Uus mootor on 1,15 kg kergem ja kuni 85% võimsam. Uue mootori projekt on suur saavutus ning lõputöö tulemus on oluliseks sisendiks tudengiprojekti edasisele arengule.

Arhitektuuriinstituudi parima lõputöö tiitli sai endale rakendusarhitektuuri eriala värskelt lõpetanud, Maria Porkanen, tööga – „Mõisaküla linna raudteeala ja veetorni arendamine külastusobjektiks“, juhendaja Vilen Künnapu.

Töö eesmärk oli elustada hääbuvat linnaruumi, kus veetorn ja endised töökodade ruumid on taastatud vaba-aja veetmist võimaldavateks ehitisteks, millega liitub orgaaniliselt välisruum. Projekt on kui tagasivaade olnule ja püüe edasi liikuda, väärtustades ehituspärandit.

Ehitusinstituut nimetas enda parimaks lõputööks hoonete ehituse eriala lõpetaja Kärt Kürsa töö – „Uued OpenBIM tehnoloogiad tellija informatsiooninõuete masinloetavaks haldamiseks“, juhendaja Ergo Pikas.

Kürsa lõputöö eesmärgiks oli analüüsida ISO 19650 informatsiooninõuete põhimõtteid ja ehitustellija rolli nende määratlemisel. Töö käigus selgus, et tänastes hoonete teostusmudelites on liiga palju üleliigset infot, mis ei ole hoone haldajale vajalik. Uurimistöö tulemused näitavad, et tellija nõudeid saab muuta masinloetavaks ja automaatselt töödelda, mis aitaks parandada BIM nõuete tõhusust ja vastavust tellijate vajadustele. See lõputöö loob tugeva aluse riikliku strateegia ja ühtsete BIM nõuete korrigeerimiseks.

Logistikainstituudi märkimisväärseim lõputöö tuli transpordi- ja liikluskorralduse erialalt ning see kandis nime „Liiklusolukorra ning parandusmeetmete analüüs Tehnika-Endla-Luise tn. ristmiku näitel“, autoriks oli Igor Lobanov ja juhendajaks Mihhail Kirejev.

Lobanovi lõputöö tellis Tallinna Transpordiameti ning see keskendub liikluskorralduse parandamisele Tehnika-Endla-Luise ristmikul. Eesmärk oli tõsta ristmiku läbilaskevõimet ja vähendada liiklusummikuid, optimeerides valgusfooride tsükleid. Uurimistöös kasutati kaasaegset mikromodelleerimise tarkvara PTV Vissim, mis võimaldas leida parimad lahendusvariandid sujuvama liikluse tagamiseks. Töö tulemused on olulise rakenduspotentsiaaliga ja lähtuvad ühiskondlikest huvidest.

Teenusmajanduse instituudi selle aasta parimaks lõputööks sai majandusarvestuse eriala üliõpilase Piia Pohlaku lõputöö „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmine raamatupidamisbüroodes“, keda juhendas Laivi Annus-Anijärv.

Pohlaku lõputöö paistis silma teema aktuaalsuse, põhjaliku teoreetilise analüüsi ning praktiliste ja rakendatavate ettepanekutega. Uurimus aitab oluliselt kaasa seaduse tõhusamale rakendamisele ja vastavuse parandamisele raamatupidamisbüroodes.

Tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi parima lõputöö esitas sel aastal moetööstuse õppekavas ressursikorraldusele spetsialiseerunud Mariliis Lintnermann tööga “Õmblusparandustöökoja loomine Tallinna Strateegiakeskuse näitel”, juhendaja Ada Traumann.

Lintnermanni lõputöö tugineb Tallinna linna jäätmekavale 2022-2026, mille eesmärgiks on jäätmejaamade üleminek ringmajanduskeskusteks. Koostöös Tallinna Strateegiakeskusega loodi projekt „Jäätmejaamade ümberkujundamine ringmajanduskeskusteks, korduskasutuse edendamine ja parandustöökodade loomine“, mille raames avati õmblusparandustöökoda. Lõputöö autor osales aktiivselt töökoja loomisel ja tegevuses, pakkudes linnarahvale tasuta parandusteenust tekstiilmaterjalist toodetele. Töö annab väärtuslikku infot parandusteenuse protsessist ja hinnastamisest ning aitab kaasa uute õmblusparandustöökodade avamisele.

Need saavutused näitavad Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste teadus- ja arendustegevuse kõrget taset ning praktilist väärtust ühiskonnas erinevates valdkondades. Eelnev illustreerib selgelt, et TTKs on võimalik lõputööde kaudu teha tõelist innovatsiooni ja anda oluline panus erinevate valdkondade arengusse.

Foto: Silver Raidla

Hanna Rotmeister
kommunikatsioonispetsialist
hanna.rotmeister@tktk.ee
+372 5664 3402

Uudised
ja pressiteated

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?