Parimad ettevõtetele tehtud tööd on tuleohutuses, kaitsevaldkonnas ja jäätmemajanduses - Tallinna Tehnikakõrgkool

Parimad ettevõtetele tehtud tööd on tuleohutuses, kaitsevaldkonnas ja jäätmemajanduses

Parimad ettevõtetele tehtud tööd on tuleohutuses, kaitsevaldkonnas ja jäätmemajanduses

Õppeaasta lõpul selgitati välja parimad ettevõtetele tehtud arendustööd. Silmapaistvate saavutuste seast tõstis žürii esile kaitseväele valminud suvise välivormi disaini, hädavalgustuse tuleohutuse alase analüüsi päästeametile ja plastjäätmete purusti kodumajapidamistele.

Rektor Enno Lendi sõnul näitavad tööd suurepäraselt, kuidas rakendusuuringud saavad vastata pakilistele vajadustele – alates keskkonnasäästlikest lahendustest kuni ohutuse ja kaitsevaldkonnani.

Parimaks tööks hinnatigi kaitseväele valminud suvise välivormi disain, mille teostasid õppejõud Ada Traumann, Margit Kuusk, Teele Peets, Merje Beilmann ja Saima Reedi. Meeskonda kuulus ka neljanda kursuse üliõpilane Piret Saartok. Tellijale anti üle vormi tehniline kirjeldus koos lõikefailidega. Tulemuseks oli täiustatud disain, mis põhines põhjalikul uurimustööl vormirõivastuse kandjatega.

Teise koha vääriliseks tunnistati päästeameti tellitud ja professor Anti Hamburgi juhitud projekt, mis keskendus hädavalgustuse tuleohutusnõuetele. Töös uuris Hamburg väljakutsed tuleohutusnõuetele, mis on esile kerkinud hoonete projekteerimisel ning tuleohutussüsteemide paigaldamisel ja käigus hoidmisel. Hamburg tõi välja parimad praktikad teistest riikidest ja pakkus ettepanekuid Eesti tuleohutusnõuete ajakohastamiseks.

Kolmanda koha sai kodumajapidamises kasutatav plastjäätmete purusti prototüüp. Selle projekteeris professor Tavo Kangru ja teda assisteeris üliõpilane Aleksander Jänes. Seade purustab toidupakendid kasutamiskõlblikeks ribadeks või helmesteks, mida on võimalik taaskasutada.

Žürii tõi kõigi tööde puhul esile tööde suurt praktilist väärtust ja uuenduslikku lähenemist tellija probleemile.

Fotol vasakult: Teele Peets, Merje Beilmann, Piret Saartok ja Ada Traumann.

Aleksander Jänes ja plastjäätmete purusti prototüüp.

Uudised
ja pressiteated