Lõputööd pakuvad nutikat disaini ja lahendusi tööstusettevõtetele - Tallinna Tehnikakõrgkool

Lõputööd pakuvad nutikat disaini ja lahendusi tööstusettevõtetele

Lõputööd pakuvad nutikat disaini ja lahendusi tööstusettevõtetele

Tallinna Tehnikakõrgkool selgitas 2022. õppeaasta kolm parimat lõputööd, mis pakuvad lahendusi tööstusettevõtetele ja tootearenduseks.

Žürii tunnistas esimese koha vääriliseks tehnoloogia ja ringmajanduse instituudi tudengite Geithy Tamme ja Eliisa Saare kahasse tehtud töö, milles autorid töötasid välja metoodika päästetöötajate eri- ja kaitserõivaste ergonoomika hindamiseks. Juhendaja Merje Beilmann ja kaasjuhendaja Teele Peets märkisid, et tegu on märkimisväärse panusega tootearenduseks, mis leiab kohe praktilist kasutust ning aitab päästeametil hankida operatiivtöötajatele paremat rõivastust.

Teise koha pälvis hääletusel tehnikainstituudi elektritehnika tudeng Taavi Salumi töö, milles autor uuris elektroonikatööstuses kasutatavate seadmete uudset disainimist tootmise tõhusamaks muutmiseks.

Juhendaja Heljut Kalda selgitas, et testitud seade aitaks elektroonikaettevõtte inseneridel kontrollida kiiremini uusi skeemiplaate. See lihtsustab ja muudab oluliselt kiiremaks kogu tootmisprotsessi.

Töö kaitsnud Taavi Salum märkis, et elektroonikaettevõtetes on üks põhilisi probleeme olemasolevate seadmete taaskasutamine ja kohandamine uute projektide nõuetele ning lõputöös pakutavad lahendused peaksid elluviimisel tõstma efektiivsusnäitajaid.

Kolmandaks tunnistati teenusmajanduse instituudi teabehalduse ja infosüsteemide korraldamise õppekava tudengi Aire Mäekivi töö tootmisprotsesside digitaliseerimisest Eesti tööstusettevõtetes. Lõputöö juhendajaks olnud lektor Meelis Rebane ütles, et töö uuris Eesti töötleva tööstuse ettevõtete näitel tootmise digitaliseerimist ja pakkus välja soovitused digitaliseerimise teekonna alguses olevatele ettevõtetele.

Uudised
ja pressiteated