Selgusid aasta väljapaistvamad tudengid - Tallinna Tehnikakõrgkool

Selgusid aasta väljapaistvamad tudengid

Tallinna Tehnikakõrgkool jagab igal õppeaastal kahel korral välja aasta tegusa üliõpilase stipendiumeid. Aasta tegusa üliõpilase stipendium on loodud eesmärgiga toetada ja innustada nende
TTK üliõpilaste edaspidiste eesmärkide saavutamist ja arengut, kes on silma paistnud
väga heade saavutustega TTK jaoks olulistes valdkondades, nagu:

  • tulemuslik osalemine teadus-, arendus-, innovatsioonitegevuses või ettevõtluses;
  • tulemuslik osalemine ja TTK esindamine rahvusvahelistes ja Eesti-sisestes
    projektides, konkurssidel ja võistlustel.
  • toetamaks ja innustamaks spordivõistlusel auhinnalise koha saavutanud ja TTK-d
    esindanud ning teisi instituudi direktori või üliõpilasesinduse poolt esile toodud
    silmapaistvalt tegusaid üliõpilasi.

2022. aasta kevadsemestri stipendiaadid on:

Jaagup Abel
Inseneeria karjääripäeva 2022 korraldamise ja panuse eest kõrgkooli üliõpilaselu
märgatavaks muutmisel.

Joosep Agu
Eduka osalemise eest arhitektuuriinstituudi loomekonkursil ning panuse eest
kõrgkooli tuutorprogrammis üliõpilaste toetamisel ja üliõpilasesinduses.

Karlote Lindvest
Inseneeria karjääripäeva 2022 korraldamise ja panuse eest kõrgkooli
turundustegevuses.

Lucia Milius
Aktiivsuse eest rahvusvahelises projektis “Sustainability in Construction”
osalemisel ning panuse eest kõrgkooli tuutorprogrammis ja välisüliõpilaste
tugiisikuna.

Nikita Pikkas
Silmapaistva tegevuse eest inseneeriavaldkonna projektides ja eduka osalemise
eest TTK robolahingu võistlusel.

Margus Põllupüü
Eduka osalemise eest arhitektuuriinstituudi loomekonkursil.

Liisa Ratassepp
Aktiivse tegevuse eest kõrgkooli maine kujundamisel, turundustegevuses ja
instituudi õpilaskogu tegevuse juhtimisel.

Jüri Saluste
Eduka osalemise eest arhitektuuriinstituudi loomekonkursil ja panuse eest
kõrgkooli tuutorprogrammis üliõpilaste toetamisel.

Hellika Semjonov
Aktiivsuse eest rahvusvahelises projektis “Healing Greenery 2022” osalemisel ja
instituudi üliõpilaskogu tegevuse juhtimisel.

Uudised
ja pressiteated