Tallinna Tehnikakõrgkool paneb üliõpilased ja õppejõud koos ettevõtetega innovatsiooni õppima - Tallinna Tehnikakõrgkool

Tallinna Tehnikakõrgkool paneb üliõpilased ja õppejõud koos ettevõtetega innovatsiooni õppima

Tallinna Tehnikakõrgkool osaleb üliõpilaste ja õppejõudude innovatsiooni ja ettevõtlikust edendavas projektis InventHEI (InnoVation and ENTerpreneurship in HEIs). Projekti eesmärk on järgmiste aastate jooksul välja töötada ja ellu viia innovatsiooni visiooni tegevusplaani, et edendada kõrgkoolides ettevõtlikust ja koostööd ettevõtetega.

Läbiviidava projekti raames koolitatakse üliõpilasi ja töötajaid, viiakse läbi üliõpilastele mõeldud mentorlusprogramme, arendatakse õppemooduleid ja ettevõtluskoostööd ning korraldatakse konverentse ja häkatone. Üliõpilasi kaasatakse ka rakendusuuringutesse ja aidatakse neid oma ettevõtte loomisel.

Projektis osalevad lisaks Tallinna Tehnikakõrgkoolile Porto Ülikool ja Porto ülikooli teaduse ja tehnoloogiakeskus ((Portugal), Pardubice ülikool (Tšehhimaa), Sheffield’i ülikool (Inglismaa), INOVA innovatsioonikeskus (Belgia), Santiago de Compostela ülikool (Hispaania), Valahia Targoviste Ülikool (Rumeenia). Projekti kogumaksumus on 1,2 miljonit eurot.

Uudised
ja pressiteated