Tallinna Tehnikakõrgkool sai seitsmeks aastaks akrediteeringu - Tallinna Tehnikakõrgkool

Tallinna Tehnikakõrgkool sai seitsmeks aastaks akrediteeringu

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) seitsmeks aastaks, tõstes esile ja tunnustades TTK kõrgkoolididaktika uurimisrühma ning innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust õppe- ja teadustöö arendamisel.

Komisjon hindas TTK juhtimist, õppetöö korraldust, teadus-, arendus ja loometegevust ning ühiskonna teenimist laiemalt.

EKKA nõukogu toetas komisjoni antud kõrget hinnangut  TTK koostööle ettevõtetega õppekavade arendamisel, eeskujulikku laborite baasi, tudengite pea 100-protsendilist töölerakendumist ja nüüdisaegset infrastruktuuri.

Akrediteering on järgnevaks seitsmeks aastaks ehk aastani 2029.

Uudised
ja pressiteated