Töötukassa toetab esmakursuslaste õpinguid - Tallinna Tehnikakõrgkool

Töötukassa toetab esmakursuslaste õpinguid

Töötukassa toetab esmakursuslaste õpinguid

Esmakursuslastel on võimalus taotleda Töötukassalt toetust tasemeõppes õppimiseks. Toetust saavad taotleda tingimustele vastavad järgmistel õppekavadel sellel aastal õppima asunud üliõpilased:

 • Rakendusarhitektuur
 • Hoonete ehitus
 • Kinnisvara korrashoid
 • Teedeehitus
 • Transpordi- ja liikluskorraldus
 • Transport ja logistika
 • Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine
 • Tootmine ja tootmiskorraldus
 • Moetööstus
 • Autotehnika
 • Elektritehnika
 • Masinaehitus
 • Robotitehnika
 • Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Töötukassale avaldus hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul õppima asumisest, s.t immatrikuleerimisest.

Põhjalikum info taotlemise tingimuste kohta on leitav Töötukassa kodulehelt.

Vaata ka Tööta ja õpi.

Uudised
ja pressiteated