TTK innovatsioonifoorumil näidati mobiilset robotsüsteemi ja virtuaalreaalsuse võimalusi sotsiaaltöös - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

TTK innovatsioonifoorumil näidati mobiilset robotsüsteemi ja virtuaalreaalsuse võimalusi sotsiaaltöös

TTK innovatsioonifoorumil näidati mobiilset robotsüsteemi ja virtuaalreaalsuse võimalusi sotsiaaltöös

27. septembril toimus Tallinna Tehnikakõrgkooli innovatsioonifoorumil, kus kõrgkooli uurimistöörühmad tutvustasid arendusgrantide all ettevõtetele valminud projekte nii virutaalreaalsuse kasutamisest sotsiaaltöös kuni ettevõtele mõeldud mobiilse robotsüsteemi prototüübini.

Projekti “Andmepõhise õpianalüütika välja töötamine” meeskond (Anne Uukkivi, Raili Juurikas, Kati Kukk, Oksana Labanova, Karin Lellep, Kaja Lattu, Tiia Murulaid, Vitali Retšnoi) töötas välja kõrgkooli õpianalüütika lahenduse, mis võimaldab jälgida tudengite edasijõudmist õppetöös. Meetod on suureks abiks õppejuhtidele, aidates muuhulgas varakult prognoosida kõrgkoolist väljalangevust.

Arendusgrandi “Mobiilse robotsüsteemi prototüübi ehitamine ja katsetamine” (Kristo Vaher, Indrek Tukmann, Nikita Pikkas, Andres Mandre) raames keskenduti väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud mobiilse roboti kasutamisele. Lahendus tõstaks oluliselt roboti kasutusmäära ettevõtetes. Prototüübina valminud mobiilne robotsüsteem suudab liikuda autonoomselt erinevate töökohtade vahel ja suudab ennast paika sättida +-0,5 mm täpsusega.

Projekt “Mehitamata õhusõidukite kasutamisvõimalused” (Tavo Kangru, Peter Šverns, Vello Vainola, Aleksander Jänes, Nikita Pikkas) andis ülevaate mehitamata õhusõidukite ja kasutamisvõimalustest. Projektis keskenduti mehitamata õhusõidukite valdkonna arengusuundadele pakkudes tuge Eesti droonitööstusele ja Kaitseliidule.

Uurimistöö “Klienditeeninduse protsessi analüüs ja mõõdikute süsteemi arendamine jätkusuutlikuks tarneahela juhtimiseks” (Eduard Ševtšenko, Tatjana Karaulova, Rene Maas, Anna Truver, Ibrahim Oluwole Raji) meeskonna eesmärk oli leida viise, kuidas pakkuda logistikavaldkonnas paremat kasutajakogemust ja muuta kliendisuhe jätkusuutlikuks nii ettevõtetele kui ka klientidele.

Viies uurimistöö keskendus virtuaalreaalsuse simulatsioonide kasutusele tänapäevases sotsiaaltöös. Eesmärk oli välja töötada virtuaalreaalsuse simulatsioonide kasutamise võimekus, mis toetab kõrgkoolis praktilise sotsiaaltöö õpetamist. Uurimisrühma kuulusid Liina Maasik, Helen Kool ja Meelis Rebane.

Fotol: mobiilse robotsüsteemi prototüüp

Uudised
ja pressiteated