TTK parim lõputöö on esimene eestikeelne õppematerjal allmaakaevanduste mõõdistamistest - Tallinna Tehnikakõrgkool

TTK parim lõputöö on esimene eestikeelne õppematerjal allmaakaevanduste mõõdistamistest

Tallinna Tehnikakõrgkooli parimaks lõputööks tunnistati rakendusgeodeesia üliõpilase Vassili Rõlini ülevaade mäetööstuslikest mõõtmistest Narva põlevkivikarjääri näitel.

TTK ehitusinstituudi direktori Aivars Alti sõnul kirjeldab lõputöö suure põhjalikkusega allmaageodeesia eripärasid. „Töö autor Vassili Rõlin on kõik enda poolt kirjeldatu praktikate raames ise läbi teinud, tutvunud võõrkeelse kirjandusega ning mõõdistustöid käsitlev osa lõputööst on autori originaaltekst“. 

Alti sõnul on Rõlini lõputööl ka suur praktiline eesmärk, sest eesti keeles puudub allmaakaevanduste mõõdistamiste kohta käiv õppekirjandus ning lõputöö ongi kirjutatud eesmärgiga seda kasutada õppematerjalina, sest kirjeldatud geodeetilised tööd ja meetodid on universaalsed.

Lisaks geodeesiale näitab autor häid geoloogia-alaseid teadmisi andes ülevaate Narva karjääri geoloogilisest ehitusest ja kaevetööde tehnoloogiast.

Töö juhendajaks oli ehitusinstituudi juhtivlektor Raivo Ranne.


Joonis: Narva karjääri mäetööde tehnoloogiline skeem (allikas: Vassili Rõlini lõputöö)

Uudised
ja pressiteated