TTK tudengid aitasid arendada Islandi turismitööstust - Tallinna Tehnikakõrgkool

TTK tudengid aitasid arendada Islandi turismitööstust

TTK tudengid aitasid arendada Islandi turismitööstust

Novembri esimesel nädalal osalesid viis TTK tudengit ning juhendajad Britt Pettjärv
ja Helen Kiis Akureyri Ülikoolis (UNAK, University of Akureyri) toimunud
rahvusvahelise koostööprojekti VAKEN kolmandal intensiivõppe nädalal, mille
raames aidati arendada kohalikku turismitööstust – täpsemalt kasvatada kohaliku
pereettevõttena tegutseva kalatööstuse ja turismisihtkoha Hauganes
külastajaskonda.

Lahenduste väljatöötamiseks kasutati ettevõtlusmaastikul tuntud SPRINT-
meetodit, mille VAKEN tiim on õppetööks kohandanud, pöörates täiendavat
tähelepanu tänapäeva tööturul väga olulistele üldoskustele – loovuse ja kriitilise
mõtlemise arendamisele, enesejuhtimisele ning probleemilahendamise
oskusele.

Nädala jooksul töötasid tudengite meeskonnad seitsmest erinevast Euroopa
kõrgkoolist välja eriilmelisi põnevaid lahendusi nii uute toodete kui ka turunduse
vallas, mida viimasel päeval ettevõtte omanikele esitleti.

TTK tudengitest osalesid intensiivõppenädalal tulevased tootmisjuhid Anna-
Laura Männiste ja Harold Roode, logistikast Stiina Sammalkivi, robootik Markus
Vilberg ning moetööstuse tudeng Kristjan Fedorov. Tudengite meelest oli VAKEN-i projekt Islandil väga intensiivne, kuid samas suurepärane väljakutse, sest õppetöö raames sai lahendada nii ettevõtte probleeme kui ka tutvuda Islandi ja uute inimestega.

Õppejõud Helen Kiis ja Britt Pettjärv kinnitasid, et kindlasti ei jäänud selline võimalus
viimaseks: uued väljakutsed ja projektid ootavad tudengeid ees juba peatselt.
Võimalustega kursis olemiseks tasub aktiivselt jälgida TTK infokanaleid –
Facebooki, e-kirju, kodulehte ning hoida ka koolimajas ringi liikudes silmad-
kõrvad lahti.

Eesti tiim ettevõtte omanikega
Foto: Christopher Bill Wiberg

VAKEN (vaken.org) on Nordplus projekt, mille eesmärgiks on aidata õppejõududel
integreerida ainetesse üldpädevuste õpetamist. Projekti raames töötatakse välja
juhendid ja praktilised töövahendid tööturu jaoks oluliste üldpädevuste (nt kriitiline
mõtlemine, loovus, jms) arendamiseks. Üldpädevuste õpetamist testitakse
intensiivnädalatel, kus üliõpilased lahendavad erinevate ettevõtete reaalelul
põhinevaid kaasuseid. Projekti partneriteks on kõrgkoolid Taanist, Eestist, Soomest,
Islandilt, Leedust ja Lätist.

Uudised
ja pressiteated