Tudengid andsid ideid Leedu Vabaõhumuuseumile - Tallinna Tehnikakõrgkool

Tudengid andsid ideid Leedu Vabaõhumuuseumile

Mai keskel osalesid TTK tudengid ning juhendajad Britt Pettjärv ja Helen Kiis Kaunase tehnikakõrgkoolis (KUAS, Kaunas University of Applied Sciences) toimunud rahvusvahelise koostööprojekti VAKEN intensiivõppenädalal, kus otsiti loovideid Leedu Vabaõhumuuseumi tuntuse tõstmiseks noorte seas.

Viiest riigist kokku tulnud üliõpilased andsid ettevõtlusõppe raames nõu Leedu Vabaõhumuuseumile, kes soovib tõsta oma brändi tuntust ja külastatavust noorte hulgas.

Nädala jooksul töötasid tudengite meeskonnad välja eriilmelisi põnevaid lahendusi, mida viimasel päeval muuseumile esitleti.

Näiteks pakkusid tiimid lahendustena välja erinevaid noortele suunatud üritusi (toidufestival), tehnoloogilisi lahendusi eksponaatide interaktiivsemaks muutmiseks (lõhnaturundusest kuni hologrammideni) kui ka uudseid võimalusi muuseumi reklaamimiseks (pop-up muuseum).

Õppejõudude sõnul oli eesmärk õppida tundma probleemilahendamise meetodeid, harjutada meeskonnatööd rahvusvahelises seltskonnas ning arendada loovust ja kriitilist mõtlemist.  

TTK tudengitest osalesid intensiivõppenädalal Brigitta Lees, Sandra Pavlov, Angela Nemvalts, Helena Hristina Sooär ja Irina Mitjuhhina.

Tudengite meelest oli VAKEN-i projekt Leedus suurepärane väljakutse, sest õppetööd raames sai lahendada reaalse asutuse päris probleeme. Tõenäoliselt võtab muuseum mõned pakutud lahendused ka kasutusse.

Helen Kiis ja Britt Pettjärv kinnitasid, et uued väljakutsed ja projektid ootavad tudengeid juba sügisel. Võimalustega kursis olemiseks tasub aktiivselt jälgida TTK infokanaleid – Facebooki, e-kirju, kodulehte ning hoida ka koolimajas ringi liikudes silmad-kõrvad lahti.

VAKEN on Nordplus projekt, mille eesmärgiks on aidata õppejõududel integreerida ainetesse üldpädevuste õpetamist. Projekti raames töötatakse välja juhendid ja praktilised töövahendid tööturu jaoks oluliste üldpädevuste (nt kriitiline mõtlemine, loovus, jms) arendamiseks. Üldpädevuste õpetamist testitakse intensiivnädalatel, kus üliõpilased lahendavad erinevate ettevõtete reaalelul põhinevaid kaasuseid. Projekti partneriteks on kõrgkoolid Taanist, Eestist, Soomest, Islandilt, Leedust ja Lätist.

Uudised
ja pressiteated