Üliõpilaste teadustööde konkursil pälvis preemia TTK vilistlane Imre Hohensee - Tallinna Tehnikakõrgkool

Üliõpilaste teadustööde konkursil pälvis preemia TTK vilistlane Imre Hohensee

Üliõpilaste teadustööde konkursil pälvis preemia TTK vilistlane Imre Hohensee

13. detsembril autasustati Tartu Haridus- ja Teadusministeeriumis 2022. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppeastmel ja kuues teadusvaldkonnas. Lisaks anti välja kaks tasemete ja valdkondade ülest peapreemiat ja mitmeid eripreemiaid.

Kolmanda preemia vääriliseks tehnika ja tehnoloogia valdkonnas rakenduskõrgharidu- ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes valiti Tallinna Tehnikakõrgkooli (TTK) vilistlase Imre Hohensee konkursitöö „Klassifitseerimissüsteemi CCI-EE rakendatavus eelarvestamisel ja võrdlus Eesti Standardi EVS 885:2005 kohaselt koostatud eelarvega“. Imre juhendaja oli Pille Hamburg.

Samas valdkonnas märgiti ära ka TTK hoonete ehituse õppekava juhi Anti Hamburgi doktoritöö „Eesti korterelamute renoveerimisel energiatõhususe eesmärkide saavutamine“. Juhendajad: Targo Kalamees, Teet-Andrus Kõiv.

Preemia vääriliseks tunnistati 91 tööd kolmes õppeastmes (rakendus- ja bakalaureuseõpe, magistriõpe, doktoriõpe) ja kuues teadusvaldkonnas (loodusteadused, tehnika ja tehnoloogia, arsti- ja terviseteadused, põllumajandusteadused ja veterinaaria, sotsiaalteadused, humanitaarteadused ja kunstid). Komisjonipoolse äramärkimise riikliku tänukirjaga sai 29 autorit.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas tänas ja tunnustas õpilasi ja juhendajaid ning andis üle riiklikud preemiad. “Emakeeles teaduse tegemine on suur väärtus, mis lisandub meie kultuuri varasalve ning mille õlul tulevad järgmised põlvkonnad, kes kasutavad seda sõna- ja mõistevara, saavad üksteisest aru ning jagavad õpetusi järgmistele põlvedele,” ütles minister.

Konkursi preemiafond oli kokku 92 127,79 eurot. Kõigi preemiasaajate nimekirja leiab SIIT.

Üliõpilaste teadustööde konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Foto: Henri-Kristian Kirsip

Uudised
ja pressiteated