Itella Estonia OÜ kuulutab välja noore logistiku stipendiumi - Tallinna Tehnikakõrgkool

Itella Estonia OÜ kuulutab välja noore logistiku stipendiumi

Itella Estonia OÜ kuulutab välja noore logistiku stipendiumi

Itella Estonia OÜ kuulutab välja noore logistiku stipendiumi. Stipendium on loodud aitamaks kaasa üliõpilaste õppimismotivatsioonile ja akadeemilise personali järelkasvule Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Stipendium on ette nähtud ühele edukale TTK logistikainstituudi transpordi ja logistika õppekava üliõpilasele, kes vastab tingimustele, mille kohta saab lugeda statuudist.

Stipendiumi suurus stipendiaadile on 2500 eurot õppeaastas ning see makstakse ühele üliõpilasele välja igakuiste maksetena suuruses 250 eurot kuus.

Stipendiumi taotluse tähtaeg on 7. oktoober.

Uudised
ja pressiteated