Transpordi ja logistika eriala lõputööde kaitsjad said esmakordselt taotleda ka kutset - Tallinna Tehnikakõrgkool

Transpordi ja logistika eriala lõputööde kaitsjad said esmakordselt taotleda ka kutset

24. ja 25. mail toimusid logistikainstituudis lõputööde kaitsmised. Transpordi ja logistika erialal oli lõputööde kaitsjaid lausa 50, mis on viimaste aastate rekordnäitaja. Lõputööde teemad jagunesid liiklusest kuni töötajate rahuloluni ning loomulikult ei puudunud valikust ka n-ö klassikalised logistikateemad nagu näiteks varude juhtimine, veoringide planeerimine ja ekspedeerijate töö tõhustamise võimaluste leidmine.

Teemade suurt varieeruvust ja uudset lähenemist traditsioonilistele probleemidele tõestasid ka kaitsmiskomisjoni poolt esile tõstetud 3 parimat tööd, milleks olid:

  • Natali Järva lõputöö teemal “Erinevate tagatissüsteemide rakendamine transiidiprotseduuri korraldamisel Eesti ja Venemaa vahelisel kaubaveol”, juhendajaks Tõnu Mägi
  • Kaarle Karp lõputöö teemal “Ostuprotsesside automatiseerimine Magnetic MRO AS näitel”, juhendajaks Tarvo Niine
  • Mihkel Tiits lõputöö teemal “Muutused postipakkide tarneahelas peale Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi jõustumist 01.07.2021”, juhendajaks Janek Popell

Kaitsmiskomisjoni kuulusid instituudi esindajatena Kati Nõuakas ja Tõnu Mägi. Ettevõtete esindajatena Rein Jõgiso (komisjoni esimees) ja Timo Pärl ning erialaliitude esindajatena Herkki Kitsing ja Peep Tomingas. Komisjon tõdes, et sel aastal oli tegemist keskmisest sisukamate töödega ning seda tõestab ka keskmine hinne, milleks kujunes 3.8.

Lisaks Tallinna Tehnikakõrgkooli diplomile oli võimalik lõputööde kaitsmisega taotleda ka FIATA diplomit ja Logistikajuht tase 6 kutset. FIATA diplomi taotlemise võimalus on transpordi ja logistika eriala lõpetajatel olnud juba mitu aastat. Logistikajuhi kutse taotlemine toimus sellises vormis esmakordselt ning kutseandaja ning instituut tõdevat, et nii suurt huvi kutse taotlemise vastu ei osatud ette ennustada. Ligikaudu pooled lõputööde kaitsjatest soovisid ka kutset ning vastavalt kutseandja otsusele see neile ka omistati. Logistikainstituut kasutab siinkohal võimalust tänada kutseandjat Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingut koostöö ja kutse väljastamise võimaluse loomise eest ning samuti Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni koostöö ja FIATA diplomite taotlemisvõimaluste osas.

 

Uudised
ja pressiteated