Robotitehnika - Tallinna Tehnikakõrgkool

Robotitehnika

Raamat annab juhiseid, kuidas mobiilseid robotplatforme ehitada ja programmeerida, samas saab lugeja teada Raspberry Pi Pico suurepärastest funktsioonidest, robotanduritest, erinevatest […]
Raamat on jagatud kolme ossa. Esimeses osas antakse ülevaade robotitest, nende klassifikatsioonist ja tehakse ülevaade robotite arenguloost. Tänu sellele peatükile […]
Raamat pakub laiaulatuslikku ja kõikehõlmavat ülevaadet robotsüsteemide arengust, tööstusstatistikast ja tulevikuprognoosidest. Lisaks analüüsitakse raamatus süsteemi ohutusega seotud parameetreid, käsitletakse turvarünnakuid […]
Tänapäeval asenduvad traditsioonilised tööstusrobotid uue ajastu robotitega, mida kutsutakse koostöörobotiteks (cobot). Koostöörobotid on mõeldud inimese ja roboti vahetuks suhtlemiseks ning […]