Prindi

Teenused

Teenused valdkonniti

Pakutavad teenused

  • Konsultatsiooniteenus - erapooletu nõustamine kliendi tegevusalal eesmärkide saavutamiseks.
  • Eksperthinnangud - eksperthinnangute andmine kliendi poolt püstitatud probleemile.
  • Arendusteenus - kliendi tegevusprotsessi hindamine (juhtimine, tehnoloogia jne), ettepanekud parandamiseks ja nende elluviimisel osalemine.
  • Uuringuteenus - uute teadmiste, tehnoloogiate, toodete jms. loomisele suunatud rakendusuuringud.
  • Laboriteenus - hinnangud tehnoloogiatele, toodetele, materjalidele jms.
  • Täiendõppeteenus - täiend- ja ümberõppe korraldamine.
  • Konverentsiteenus - konverentside ja seminaride korraldamine.

TTK teaduskonnad osutavad teenuseid oma valdkondade pädevuse piirides.


Saada oma koostöösoov


 


  • Jaga: