Ehitusinstituudi teenused - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Ehitusinstituudi teenused

Ehitusinstituudi teenused

Ehitusalased rakendusuuringud ja ekspertiisid

Teostatud uuringud

Konstruktsioonide uuringud

 • Kandekonstruktsioonide ekspertiiside tegemine (vt lisainfot)
 • Ehituskonstruktsioonide, konstruktsioonielementide ja mudelite katseline uurimine
 • Projekteerimisalased konsultatsioonid
Martti Kiisa
õppeprorektor, professor
martti.kiisa@tktk.ee
666 4502
TLN-A206
CV-ETIS
Karin Lellep
juhtivlektor, aasta õppejõud 2023
karin.lellep@tktk.ee
666 4549
TLN-A214
CV-ETIS

Ehitusmaterjalide ehitusfüüsikalised uuringud laboritingimustes

 • Piirdekonstruktsioonide niiskusrežiimi uuringud
 • Piirdekonstruktsioonide soojusomaduste uuringud

Leena Paap
lektor, kinnisvara korrashoiu õppekava juht
leena.paap@tktk.ee
666 4551
TLN-A217
CV-ETIS

Ehitusfüüsikalised uuringud objektidel

 • Välispiirete temperatuuri ja niiskusrežiimi mõõtmised, termografeerimine
 • Välispiirete soojusfüüsikalised uuringud
 • Välispiirete kahjustuste tekkepõhjuste uuringud ja ettepanekud nende likvideerimiseks
 • Sisekliima uuringud

Anti Hamburg
direktor, professor
anti.hamburg@tktk.ee
666 4546
TLN-A214
CV-ETIS

Ehitusökonoomika

 • Energiaauditite koostamine
 • Ehitusmaksumuste hinnangute andmine
 • Remonditööde maksumuse planeerimine
 • Tasuvusarvutuste teostamine
 • Rahastamismudeli väljatöötamine remonditööde finantseerimiseks

Lauri Peetrimägi
juhtivlektor, hoonete ehituse õppekava juht
lauri.peetrimagi@tktk.ee
666 4549
TLN-A214
CV-ETIS
Pille Hamburg
juhtivlektor
pille.hamburg@tktk.ee
666 4550
TLN-A216
CV-ETIS

Ehitusmaterjalide uuringud
 • Ehitusmaterjalide ehitusfüüsikaliste omaduste määramine

Sirle Suviste
juhtivlektor
sirle.suviste@tktk.ee
666 4549
TLN-A214
CV-ETIS

Teedeehitusalased uuringud, konsultatsioonid ja nõustamine

 • Teedeehituses kasutatavate materjalide alased konsultatsioonid
 • Katendite konstrueerimine, dimensioonimine ja konsulteerimine
 • Teel esinevate defektide tekkepõhjuste kindlakstegemine ja remondimeetmete leidmine
 • Geotehnilised ja teekonstruktsioonialased eksperimentaalsed katsed vastavalt vajadusele, kas staatilise või dünaamilise koormusplaadiga või liikuva rattakoormusega, keskkonnakoormuste (niiskus ja külmutamine) samaaegse kaasamisega
 • Kaevanduslike jääkmaterjalide kasutamise uurimine (nt paekivisõelmed, põlevkiviaheraine) 

Sven Sillamäe
juhtivlektor
sven.sillamae@tktk.ee
666 4552
TLN-A218
CV-ETIS

Uuenduslikud tehnoloogiad ja finantskalkulatsioonid

 • Geosünteetiliste lahenduste väljatöötamine geotehnilistele ja teedeehituslikele probleemidele, geosünteetikaalased konsultatsioonid
 • Insenervõrkude 3D andmebaaside moodustamine ning kasutuslahenduste väljatöötamine
 • BIM – tee-ehitusinfo modelleerimine
 • Teedeehitusalased finantskalkulatsioonid
 • Tee-ehituse maksumushinnangute andmine
 • Aja juhtimine tee-ehituses ning normeerimine

Sven Sillamäe
juhtivlektor
sven.sillamae@tktk.ee
666 4552
TLN-A218
CV-ETIS

Paeuuringud

 • Paeleiukohtade hindamine rakendusliku sobivuse seisukohalt
 • Paekivi kvaliteedi uuringute ja ekspertiiside teostamine
 • Potentsiaalsete paekasutusalade prognooside teostamine

Rein Einasto
emeriitprofessor

Rakendusgeodeesia
 • Skaneerimisalased konsultatsioonid
 • Deformatsioonide uurimine

Tarvo Mill
professor, teedeehituse õppekava juht
tarvo.mill@tktk.ee
666 4552
TLN-A218
CV-ETIS
Raivo Ranne
juhtivlektor
raivo.ranne@tktk.ee
666 4551
TLN-A217
CV-ETIS

Virtuaalreaalsuse laboratoorium

TTK BIM CAVE (Computer Assisted Virtual Environment)

 • Tänapäevase esitlustehnoloogiaga varustatud nõupidamisruum
 • CAVE süsteemi saab kasutada esitluste tegemiseks
 • CAVE süsteemis on võimalik vaadata mudeleid stereoskoopilistena (3D) ja neis ringi liikuda
 • *mudel on modelleerimistarkvaraga valmistatud objekt (nt hoone, rajatis, skulptuur, seade jms)

Egert-Ronald Parts
lektor

Ehitusinstituudi ettevõtluskoordinaator

Martti Kiisa
õppeprorektor, professor
martti.kiisa@tktk.ee
666 4502
TLN-A206
CV-ETIS

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?